ირინა ჯავახიძე
 

ირინე ჯავახიძე ფონდ ,,ღია საზოგადოება-საქართველოს''  მედიაპროგრამის გუნდს 2010 წლიდან შეუერთდა.

ირინემ დაამთავრა თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის თურქოლოგიის განყოფილება და მუშაობა დაიწყო აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში.

1994-2009 წლებში მუშაობდა თურქეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგანტოს (TIKA) კოორდინატორის თანაშემწედ.