გიორგი კორძაია
 

გიორგი კორძაია ფონდ "ღია საზოგადოება საქართველოში" 2014 წლიდან მუშაობს. გიორგი ადმინისტრაციულ დახმარებას უწევს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფარგლებში არსებულ მიმართულებებს და კურირებს ზალცბურგის სამედიცინო სემინარებთან დაკავშირებულ საორგანიზაციო საკითხებს. 

გიორგი  ფლობს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო სამართლის მაგისტრის აკადემიურ ხარისხს. დამთავრებული აქვს ასევე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.