ნატა სვანიძე
 

ნატა სვანიძე ფონდ "ღია საზოგადოება-საქართველოში" 2008 წლიდან მუშაობს უფროსი ბუღალტრის თანამდებობაზე. მისი ძირითადი მოვალეობაა ფონდის საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის წარმოება საქართველოს კანონმდებლობისა და შიდა პროცედურების გათვალისწინებით.

ნატა სვანიძე სპეციალობით ეკონომისტია. დამთავრებული აქვს თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი.