ლიკა ფაღავა
 

ლიკა ფაღავა ფონდ "ღია საზოგადოება-საქართველოში" 1996 წლიდან მუშაობს. იგი პასუხისმგებელია დასაბეგრი გადარიცხვების მომზადებასა და გატარებაზე, ხარჯისა და ვალდებულებების ანგარიშების კონტროლსა და ყოველთვიური ფინანსური ანგარიშის მომზადებაზე.

1994-1996 წლებში მუშაობდა კომერციულ ბანკში, საკრედიტო განყოფილებაში წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე.