ლევან ჯოგლიძე
 

ლევან ჯოგლიძე ფონდ "ღია საზოგადოება-საქართველოში" 2008 წლიდან მუშაობს.

იგი  პასუხისმგებელია  გადარიცხვების პროგრამაში გატარებაზე, წლიური საშემოსავლო ფორმის მომზადებასა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების რეესტრში გატარებაზე.

განათლება მიღებული აქვს ფინანსური ადმინისტირების სფეროში.

ფონდში მუშაობის დაწყებამდე გადიოდა სტაჟირებებს სხვადასხვა ორგანიზაციებში ბუღალტრის თანამდებობაზე.