ეკა გაბუნია
 

ეკა გაბუნია ფონდ "ღია საზოგადოება-საქართველოში" 2002 წლიდან მუშაობს. იგი ახორციელებს გაცემული გრანტების ფინანსურ მონიტორინგს.