ზურაბ სპარსიაშვილი

ზურაბი ფონდში 2006 წლიდან მუშაობს, ფონდის ოფის მენეჯერის თანამდებობაზე. დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტი. 1997-2006 წლებში მუშაობდა მშვიდობის დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიურ ინსტიტუტში პროექტის დირექტორისა და ტექნიკური მენეჯერის თანამდებობებზე.