თამარ კაზაზიშვილი

თამარი ფონდში 2007 წლის აგვისტოდან მუშაობს. მისი ძირითადი მოვალეობები ფონდის მისაღების პროცედურების წარმართვა და ფონდის ბიბლიოთეკის/არქივის ადმინისტირირებაა.

თამარს დამთავრებული აქვს GIPA - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, საზოგადოებასთან ურთიერთობა და ღონისძიებათა მართვა; ასევე სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის, ბიბლიოთეკათმცოდნეობა და ბიბლიოგრაფია უცხო ენის სპეციალობით ფაკულტეტი.

2004-2006 წლებში მუშაობდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს, ადმინისტრაციული სამმართველოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე.