დავით მეტრეველი
 

დავით მეტრეველი სპეციალობით იურისტია. იგი გეგმავს,  კოორდინაციას და მონიტორინგს უწევს პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ პროექტებს. ამზადებს ანგარიშს პროგრამის მიმართულების საქმიანობის შესახებ.