მარინა გვიმრაძე
 

ადმინისტრაციის და პროგრამულ განყოფილებებში მუშაობის 11 წლიანი გამოცდილებით, მარინა გვიმრაძეს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის პროგრამის ეფექტურ მუშაობაში. მარინას დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი.