ნინო კიკნაველიძე
 

 

ნინო კიკნაველიძემ ფონდ "ღია საზოგადოება-საქართველოში" მუშაობა 1997 წელს დაიწყო. 2008 წლიდან კოორდინაციას უწევს ქსელურ  პროგრამას "აღმოსავლეთი-აღმოსავლეთი: პარტნიორობა საზღვრებს გარეშე".  სხვადასხვა პერიოდში იგი მუშაობდა სხვადასხვა თანამდებობებზე, მათ შორის ფინანსური მენეჯერის თანამდებობაზე. 

ნინო არის  ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი. მოპოვებული აქვს ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.