ირმა ხაბაზი

ირმა ხაბაზი ფონდ "ღია საზოგადოება-საქართველოს" საზოგადოების ჯანმრთელობის მიმართულებას 2010  წლიდან ხელმძღვანელობს.

დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნიერსტეტი, დაცული აქვს სამეცინერო ხარისხი ბავშვთა ინფექციურ დაავადებებში, 15 წელზე მეტია მუშაობს საზოგადოების ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის ადმინისტრირების მიმართულებით საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და არასამთავრობო სექტორში.

1997 წლიდან ჩართულია სადიპლომო და დიპლომისშემდგომი განათლების პროცესში სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში ადგილობრივ და საერთაშორისო პროგრამებში.

სხვადასხვა სფეროში მუშაობამ, (როგორიცაა კლინიკური პრაქტიკა, სამეცნიერო კვლევები, განათლების სისტემა, არასამთავროგო სექტორი, საერთაშორისო ორგანიზაციები), მისცა შესაძლებლობა ახლო ურთიერთობა ქონოდა  ხვადასხვა გამოცდილების,  თაობის, ფასეულობების მქონე ადმიანებთან, ახლოს გაცნობოდა მათ საჭიროებებსა და პრობლემებს, პრაქტიკულად ყოფილიყო ჩართული გარდამავალი პერიოდის სიძნელეების გადალახვაში.