კონსტანტინე ფერაძე
 

კონსტანტინე ფერაძე ფონდში "ღია საზოგადოება-საქართველო"  2012 წლის აგვისტოდან მუშაობს და კოორდინაციას უწევს „ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერების" პროექტს. სხვადასხვა პერიოდში მუშაობდა უმცირესობების საკითხებზე გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობაში, უმცირესობის საკითხთა ევროპულ ცენტრში და ა.შ.

მოპოვებული აქვს მაგისტის ხარისხი ლონდონის უნივერსიტეტში  შედარებით და საერთაშორისო სამართალში.