ევროინტეგრაცია
 

2014 -2016 სტრატეგიით განსაზღვრულ პერიოდში ფონდი დაეხმარება თავის პარტნიორ ორგანიზაციებს შემდეგი მიზნების მიღწევაში:

ევროკავშირის ინსტიტუტების მონაწილეობისა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ინსტრუმენტების გამოყენებით, ფონდი თავის პარტნიორებთან ერთად მონიტორინგს გაუწევს საქართველოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესს და გაზრდის მთავრობის ანგარიშვალდებულების ხარისხს. ასევე, პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, ადვოკატირებას გაუწევს ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღებას,  უმცირესობათა უფლებებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვას. ფონდი დაეხმარება საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგის შესწავლაში, რომ წარმოადგინონ ფაქტებზე დაფუძნებული კვლევა და ხელი შეუწყონ პოლიტიკის ცვლილებას.

  • უმცირესობათა უფლებების დაცვის გაუმჯობესება
  • მიგრაცია
  • მთავრობის ანგარიშვალდებულების გაზრდა.

 


ყველა განცხადება

პრესა ჩვენ შესახებ

სხვა კონკურსები

სხვა პუბლიკაციები

ყველა გრანტი

სხვა კონკურსები

 

 

სხვა ახალი ამბები