პროექტის დასახელება წელი პროგრამის სახელწოდება გრანტის ოდენობა
ნარკოპოლიტიკის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში

ნარკოპოლიტიკის რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში

 • მიმღები პირი:  დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრი „ალტერნატივა ჯორჯია“
 • გაცემული თანხა:  24,600.00
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია ნარკოპოლიტიკის რეფორმის და ახალი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის მხარდაჭერა და ადვოკატირება გადაწყვეტილების მიმღებებს შორის როგორც საკონონმდებლო, ასევე აღმასრულებელი მთავრობის დონეზე.  

2017 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 24,600.00 USD
მთავარი პროკურატურის ახალი დეპარტამენტის საქმიანობის მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერების ხელშეწყობა

მთავარი პროკურატურის ახალი დეპარტამენტის საქმიანობის მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერების ხელშეწყობა

 • მიმღები პირი:  ადამიანის უფლებათა ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  29,980.00
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია მთავარი პროკურატურის ახალი დეპარტამენტის საქმიანობის მონიტორინგი და მისი საქმიანობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

2017 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 29,980.00 USD
08.08.08 – 10 წლის შემდეგ, რუსეთ - საქართველოს საომარი კონფლიქტის და მისი შედეგების შესახებ ცნობიერების ამაღლებაზე მიმართული კამპანია

08.08.08 – 10 წლის შემდეგ, რუსეთ - საქართველოს საომარი კონფლიქტის და მისი შედეგების შესახებ ცნობიერების ამაღლებაზე მიმართული კამპანია

 • მიმღები პირი:  წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი (GCRT)
 • გაცემული თანხა:  25 000
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის და ომის შედეგების შესახებ ცნობადობის გაზრდა საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ.

2017 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 25 000 USD
სისხლის სამართლის პროცესში არასრულწლოვან ბრალდებულთა უფლებებთან დაკავშირებული ხარვეზების დაძლევა ადვოკატირების გზით

სისხლის სამართლის პროცესში არასრულწლოვან ბრალდებულთა უფლებებთან დაკავშირებული ხარვეზების დაძლევა ადვოკატირების გზით

 • მიმღები პირი:  ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის (RIVG)
 • გაცემული თანხა:  23,390.00
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს საქართველოს მთავრობას და პარლამენტს მოახდინონ სისხლის სამართლის პროცესში არასრულწლოვან ბრალდებულთა უფლებებთან დაკავშირებით კვლევის ფარგლებში გამოვლენილი ხარვეზების დაძლევა  სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით.

2017 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 23,390.00 USD
სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს საქართველოს სიტუაციის გამოძიებაში

სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს საქართველოს სიტუაციის გამოძიებაში

 • მიმღები პირი:  ქართული კოალიცია სისხლის სამართლის სასამართლოსთვის (GCICC) (GYLA, HRC, Article - 42, GCRT)
 • გაცემული თანხა:  75,000.00
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ რუსეთ-საქართველოს ომის გამოძიების პროცესის ხელშეწყობა რეგიონული კონტექსტის ახსნისა და დაზარალებულებთან კომუნიკაციის ფასილიტირებით. 

2017 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 75,000.00 USD
ადამიანის უფლებათა მრავალმანდატიანი ეროვნული ინსტიტუტების ევოლუცია და მათ წინაშე მდგარი გამოწვევები

ადამიანის უფლებათა მრავალმანდატიანი ეროვნული ინსტიტუტების ევოლუცია და მათ წინაშე მდგარი გამოწვევები

 • მიმღები პირი:  საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
 • გაცემული თანხა:  9 200
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს აქტიურ დებატებს ადამიანის უფლებათა მრავალმანდატიანი ეროვნული ინსტიტუტების გამოწვევებზე.  

2017 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 9 200 USD
უსაფრთხოებისა და შინაგან საქმეთა სამსახურებზე საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების გაძლიერების ხელშეწყობა

უსაფრთხოებისა და შინაგან საქმეთა სამსახურებზე საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების გაძლიერების ხელშეწყობა

 • მიმღები პირი:  ვახტანგ მენაბდე
 • გაცემული თანხა:  36 670
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, დაზვერვის სამსახურისა და სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს საქმიანობაზე საკანონმდებლო კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

2017 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 36 670 USD
ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის 2016-2017 მონიტორინგი ქალთა, ბავშვებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხების გათვალისწინებით

ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის 2016-2017 მონიტორინგი ქალთა, ბავშვებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხების გათვალისწინებით

 • მიმღები პირი:  ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)
 • გაცემული თანხა:  48 401.25
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია ადამიანის უფლებათა 2016-2017 სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შეფასება და მონიტორინგი ბავშვთა, ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის კუთხით.

2017 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 48 401.25 USD
პოლიციის მიერ წამების არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის მსხვერპლთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება კვლევისა და სტრატეგიული სამართლწარმოების გზით

პოლიციის მიერ წამების არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის მსხვერპლთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება კვლევისა და სტრატეგიული სამართლწარმოების გზით

 • მიმღები პირი:  საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა
 • გაცემული თანხა:  27 760
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტი მიზნად ისახავს, პოლიციის მიერ წამების, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის მსხვერპლთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას კვლევისა და სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით.

2017 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 27 760 USD
ნაფიც მსაჯულთა საინფორმაციო ქსელი

ნაფიც მსაჯულთა საინფორმაციო ქსელი

 • მიმღები პირი:  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • გაცემული თანხა:  5,817
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია ნაფიც მსაჯულთა საინფორმაციო ქსელის განვითარება და საზოგადოების ინფორმირების გზით ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს პოპულარიზაცია. 

2017 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 5,817 USD
ერთობლივი ძალისხმევა უკეთესი მომავლისათვის

ერთობლივი ძალისხმევა უკეთესი მომავლისათვის

 • მიმღები პირი:  საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  29,329
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია ქვეყანაში რადიკალიზაციისა და ექსტრემიზმის რისკების შემცირება აღნიშნულ სფეროში სახელმწიფო სტრატეგიის შექმნის ხელშეწყობისა და შესაბამის მოწყვლად რეგიონებში - პანკისის ხეობაში და აჭარის მაღალმთიან რაიონებში ახალგაზრდების შესაძლებლობების გაძლიერების გზით.   

 

 

2017 უმაღლესი განათლება 29,329 USD
ავარელი და ქართველი ახალგაზრდების სამოქალაქო ინტეგრაციის გაძლიერება

ავარელი და ქართველი ახალგაზრდების სამოქალაქო ინტეგრაციის გაძლიერება

 • მიმღები პირი:  მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი
 • გაცემული თანხა:  14,996
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტი ითვალისწინებს საქართველოში მცხოვრები ეთნიკურად ავარი მოსახლეობის ინტეგრაციის გაძლიერებას ქართულ საზოგადოებაში.   

 

 

2017 უმაღლესი განათლება 14,996 USD
საქართველოს აზერბაიჯანელ მეცხვარეთა და მათი ოჯახების ხელშეწყობის ცენტრი

საქართველოს აზერბაიჯანელ მეცხვარეთა და მათი ოჯახების ხელშეწყობის ცენტრი

 • მიმღები პირი:  სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინსტიტუტი ქვემო ქართლი
 • გაცემული თანხა:  24,890
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს აზერბაიჯანელი მეცხვარეების უფლებების დაცვა, მათი საჭიროებებისა და პრობლემატიკის ფართო საზოგადოებისათვის გაცნობა და შესაბამისი სახელისუფლო უწყებებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება და მიწოდება.

 

 

2017 უმაღლესი განათლება 24,890 USD
საქართველოს ეთნიკური მრავალფეროვნების ინტერაქტიული რუკა

საქართველოს ეთნიკური მრავალფეროვნების ინტერაქტიული რუკა

 • მიმღები პირი:  ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  17,950
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტი ითვალისწინებს საქართველოში კულტურული მრავალფეროვნების, კერძოდ ეროვნული უმცირესობების პრობლემატიკის შესწავლის, დოკუმენტირების და მუდმივი მონიტორინგის უზრუნველყოფას ონოვაციური „მეპინგის" (mapping) კონცეფციის საშუალებით. 

 

 

2017 უმაღლესი განათლება 17,950 USD
საქართველო ჩვენი სამშობლოა; ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება აჭარაში

საქართველო ჩვენი სამშობლოა; ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება აჭარაში

 • მიმღები პირი:  ააიპ თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი
 • გაცემული თანხა:  24,980
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა მოტივაციის ამაღლება, აქტიურად ჩართვა აჭარაში მიმდინარე საზოგადოებრივ პროცესებში. საქართველოს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

 

 

2017 უმაღლესი განათლება 24,980 USD

სხვა კონკურსები