პროექტის დასახელება წელი პროგრამის სახელწოდება გრანტის ოდენობა
ადამიანის უფლებათა მრავალმანდატიანი ეროვნული ინსტიტუტების ევოლუცია და მათ წინაშე მდგარი გამოწვევები

ადამიანის უფლებათა მრავალმანდატიანი ეროვნული ინსტიტუტების ევოლუცია და მათ წინაშე მდგარი გამოწვევები

 • მიმღები პირი:  საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
 • გაცემული თანხა:  9 200
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს აქტიურ დებატებს ადამიანის უფლებათა მრავალმანდატიანი ეროვნული ინსტიტუტების გამოწვევებზე.  

2017 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 9 200 USD
უსაფრთხოებისა და შინაგან საქმეთა სამსახურებზე საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების გაძლიერების ხელშეწყობა

უსაფრთხოებისა და შინაგან საქმეთა სამსახურებზე საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების გაძლიერების ხელშეწყობა

 • მიმღები პირი:  ვახტანგ მენაბდე
 • გაცემული თანხა:  36 670
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, დაზვერვის სამსახურისა და სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს საქმიანობაზე საკანონმდებლო კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესების ხელშეწყობა 

2017 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 36 670 USD
ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის 2016-2017 მონიტორინგი ქალთა, ბავშვებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხების გათვალისწინებით

ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის 2016-2017 მონიტორინგი ქალთა, ბავშვებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხების გათვალისწინებით

 • მიმღები პირი:  ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)
 • გაცემული თანხა:  48 401.25
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია ადამიანის უფლებათა 2016-2017 სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შეფასება და მონიტორინგი ბავშვთა, ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის კუთხით.

2017 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 48 401.25 USD
პოლიციის მიერ წამების არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის მსხვერპლთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება კვლევისა და სტრატეგიული სამართლწარმოების გზით

პოლიციის მიერ წამების არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის მსხვერპლთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება კვლევისა და სტრატეგიული სამართლწარმოების გზით

 • მიმღები პირი:  საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა
 • გაცემული თანხა:  27 760
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტი მიზნად ისახავს, პოლიციის მიერ წამების, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის მსხვერპლთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას კვლევისა და სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით.

2017 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 27 760 USD
ნაფიც მსაჯულთა საინფორმაციო ქსელი

ნაფიც მსაჯულთა საინფორმაციო ქსელი

 • მიმღები პირი:  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • გაცემული თანხა:  5,817
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია ნაფიც მსაჯულთა საინფორმაციო ქსელის განვითარება და საზოგადოების ინფორმირების გზით ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს პოპულარიზაცია. 

2017 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 5,817 USD
ერთობლივი ძალისხმევა უკეთესი მომავლისათვის

ერთობლივი ძალისხმევა უკეთესი მომავლისათვის

 • მიმღები პირი:  საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  29,329
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია ქვეყანაში რადიკალიზაციისა და ექსტრემიზმის რისკების შემცირება აღნიშნულ სფეროში სახელმწიფო სტრატეგიის შექმნის ხელშეწყობისა და შესაბამის მოწყვლად რეგიონებში - პანკისის ხეობაში და აჭარის მაღალმთიან რაიონებში ახალგაზრდების შესაძლებლობების გაძლიერების გზით.   

 

 

2017 უმაღლესი განათლება 29,329 USD
ავარელი და ქართველი ახალგაზრდების სამოქალაქო ინტეგრაციის გაძლიერება

ავარელი და ქართველი ახალგაზრდების სამოქალაქო ინტეგრაციის გაძლიერება

 • მიმღები პირი:  მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი
 • გაცემული თანხა:  14,996
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტი ითვალისწინებს საქართველოში მცხოვრები ეთნიკურად ავარი მოსახლეობის ინტეგრაციის გაძლიერებას ქართულ საზოგადოებაში.   

 

 

2017 უმაღლესი განათლება 14,996 USD
საქართველოს აზერბაიჯანელ მეცხვარეთა და მათი ოჯახების ხელშეწყობის ცენტრი

საქართველოს აზერბაიჯანელ მეცხვარეთა და მათი ოჯახების ხელშეწყობის ცენტრი

 • მიმღები პირი:  სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინსტიტუტი ქვემო ქართლი
 • გაცემული თანხა:  24,890
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს აზერბაიჯანელი მეცხვარეების უფლებების დაცვა, მათი საჭიროებებისა და პრობლემატიკის ფართო საზოგადოებისათვის გაცნობა და შესაბამისი სახელისუფლო უწყებებისათვის რეკომენდაციების შემუშავება და მიწოდება.

 

 

2017 უმაღლესი განათლება 24,890 USD
საქართველოს ეთნიკური მრავალფეროვნების ინტერაქტიული რუკა

საქართველოს ეთნიკური მრავალფეროვნების ინტერაქტიული რუკა

 • მიმღები პირი:  ეთნიკურობისა და მულტიკულტურალიზმის შესწავლის ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  17,950
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტი ითვალისწინებს საქართველოში კულტურული მრავალფეროვნების, კერძოდ ეროვნული უმცირესობების პრობლემატიკის შესწავლის, დოკუმენტირების და მუდმივი მონიტორინგის უზრუნველყოფას ონოვაციური „მეპინგის" (mapping) კონცეფციის საშუალებით. 

 

 

2017 უმაღლესი განათლება 17,950 USD
საქართველო ჩვენი სამშობლოა; ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება აჭარაში

საქართველო ჩვენი სამშობლოა; ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება აჭარაში

 • მიმღები პირი:  ააიპ თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი
 • გაცემული თანხა:  24,980
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა მოტივაციის ამაღლება, აქტიურად ჩართვა აჭარაში მიმდინარე საზოგადოებრივ პროცესებში. საქართველოს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

 

 

2017 უმაღლესი განათლება 24,980 USD
ტოლერანტობის მისიონერები

ტოლერანტობის მისიონერები

 • მიმღები პირი:  მწვანე სექტორი
 • გაცემული თანხა:  22,475
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია აჭარის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში (ქედა, შუახევი, ხულო) რელიგიური მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობის კულტურის შესახებ ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება.

 

 

2017 უმაღლესი განათლება 22,475 USD
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების მონიტორინგი - 2017

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების მონიტორინგი - 2017

 • მიმღები პირი:  განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  7 000
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებისთვის საარჩევნო პროცესებში ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ჩართულობით საარჩევნო პროცესის მონიტორინგი: დამკვირვებლების მომზადება; 10 მობილური ჯგუფი დააკვირდება კენჭისყრის პროცედურების მიმდინარეობას საქართველოს 73 საარჩევნო ოლქში გახსნილ სპეციალურ უბნებზე; ინფორმაცია "დედა" უბნებზე, საუბნო და საოლქო კომისიების მიერ შედგენილი შემაჯამებელი ოქმების მონიტორინგის შედეგების შესახებ რეგულარულად მიეწოდება საზოგადოებას, მომზადდება საჩივრები; ასევე, დაკვირვების საბოლოო ანგარიში. მონიტორინგს განახორციელებს 100-კაციანი სადამკვირვებლო მისია.

 

 

2017 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 7 000 USD
საქართველოში 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნების დღის დაკვირვება

საქართველოში 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნების დღის დაკვირვება

 • მიმღები პირი:  საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო
 • გაცემული თანხა:  15 000
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია  დამკვირვებლების მომზადება, კენჭისყრის დღის დაკვირვება სტატიკური და მობილური ჯგუფებით; კენჭისყრის დღის მიმდინარეობისას აღმოჩენილ დარღვევებზე რეაგირება და საზოგადოების ინფორმირება. კენჭისყრის დღეს 250 დამკვირვებელი დააკვირდება თბილისის 10 საარჩევნო ოლქს, საარჩევნო მისია შედგება 200 სტატიკური დამკვირვებლისაგან, რომლებიც შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შერჩეულ 200 საარჩევნო უბანზე განაწილდებიან; გარდა ამისა, შეიქმნება 18 მობილური ჯგუფი. 

 

 

2017 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 15 000 USD
ხელი შეეწყოს 2017 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების გამჭვირვალედ და სამართლიანად ჩატარებას ახალქალაქისა და ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქებში

ხელი შეეწყოს 2017 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების გამჭვირვალედ და სამართლიანად ჩატარებას ახალქალაქისა და ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქებში

 • მიმღები პირი:  საერთო სამოქალაქო მოძრაობა ”მრავალეროვანი საქართველო”
 • გაცემული თანხა:  9 980
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია ხელი შეეწყოს 2017 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების გამჭვირვალედ და სამართლიანად ჩატარებას ახალქალაქისა და ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქებში: საარჩევნო დღის მონიტორინგი ახალქალაქისა და ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქებში და ამ ოლქებში შემავალ შესაბამის საარჩევნო უბნებსა და საოლქო საარჩევნო კომისიებში; არჩევნების დღის შემდგომი პერიოდის მონიტორინგი.

 

 

2017 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 9 980 USD
თავისუფალი და სამართლიანი 2017 წლის არჩევნების ხელშეწყობა მონიტორინგის, ანგარიშგებისა და სამართალწარმოების მეშვეობით

თავისუფალი და სამართლიანი 2017 წლის არჩევნების ხელშეწყობა მონიტორინგის, ანგარიშგებისა და სამართალწარმოების მეშვეობით

 • მიმღები პირი:  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
 • გაცემული თანხა:  21 981
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

არჩევნების დღისა და შემდგომი პროცედურების კანონთან შესაბამისობით განხორციელების ხელშეწყობა; არჩევნების დღისა და შემდგომ პროცესებზე პროფესიონალური და ობიექტური დაკვირვება; ამომრჩევლის დროული ინფორმირება, მისი საარჩევნო უფლების დაცვა; საარჩევნო დარღვევების გამოვლენა და მათი შემდგომი პრევენცია; დამკვირვებელთა უფლებების დაცვა; საარჩევნო დავების განხილვის ხელშეწყობა საარჩევნო ადმინისტრაციებში, სასამართლოებში. 

 

 

2017 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 21 981 USD

სხვა კონკურსები