პროექტის დასახელება წელი პროგრამის სახელწოდება გრანტის ოდენობა
2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგი საქართველოში

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგი საქართველოში

 • მიმღები პირი:  ადამიანის უფლებათა ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  9 995
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია შეფასდეს საქართველოს საარჩევნო პროცესის შესაბამისობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სტანდარტებთან; გაზარდოს საზოგადოებრივი ცნობიერება რეგიონებში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. კერძოდ კი, 14-კაციანი ჯგუფი დააკვირდება საარჩევნო პროცესს კახეთის ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებულ სოფლებში - დუზაგარმა, ლამბალო, იორმუღანლო, ყარაჯალა, ნაფარეული; 7-კაციანი ჯგუფი მონიტორინგს გაუწევს ახმეტის რაიონის ეთნიკური ქისტებითა და ჩეჩნებით დასახლებულ სოფლებში; 4-კაციანი ჯგუფი - გორის რაიონის კონფლიქტისპირა სოფლებში დააკვირდება საარჩევნო პროცესს. ასევე, ორგანიზაციის მონიტორების მიერ მომზადებული საჩივრები დარღვევებთან დაკავშირებით წარედგინება საოლქო კომისიებში, ცესკოსა და სასამართლოში. მომზადდება ანგარიში.

 

 

 

2017 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 9 995 USD
საქართველოს კონსტიტუციური რეფორმის პროცესის განხილვა აშშ პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ და აკადემიურ წრეებში

საქართველოს კონსტიტუციური რეფორმის პროცესის განხილვა აშშ პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ და აკადემიურ წრეებში

 • მიმღები პირი:  საქართველოს ატლანტიკური საბჭო
 • გაცემული თანხა:  2 989,60
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია მოხდეს რეფორმის პროცესის შესახებ სტრატეგიული პარტნიორების დეტალური ინფორმირება მათი ექსპერტული რჩევის მისაღებად და პროცესში ჩართვის მიზნით. 

 

 

2017 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 2 989,60 USD
კონვერსია პრეზენტაცია-შეხვედრა

კონვერსია პრეზენტაცია-შეხვედრა

 • მიმღები პირი:  არტ გაერთიანება
 • გაცემული თანხა:  2 940
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია წინა პროექტის მონაწილეების მონაწილეობით შეხვედრა-სემინარის მოწყობა თბილისში, სადაც მოხდება მუშაობის შედეგების პრეზენტაცია, შეჯამება, დაიგეგმება თითოეული რეგიონალური სივრცისთვის კონკრეტული აქტივობები.

 

 

2017 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 2 940 USD
ვის ეკუთვნის საქართველო: ბიზნესის წამყვანი მოთამაშეებისა და მათი პოლიტიკური კავშირების კვლევა

ვის ეკუთვნის საქართველო: ბიზნესის წამყვანი მოთამაშეებისა და მათი პოლიტიკური კავშირების კვლევა

 • მიმღები პირი:  საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო
 • გაცემული თანხა:  19 868
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია მომზადდეს კვლევა "ვის ეკუთვნის საქართველო: ბიზნესის წამყვანი მოთამაშეებისა და მათი პოლიტიკური კავშირები".

 

 

2017 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 19 868 USD
გაცნობიერებული არჩევანი-დემოკრატიის ფუნდამენტი-II

გაცნობიერებული არჩევანი-დემოკრატიის ფუნდამენტი-II

 • მიმღები პირი:  საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია
 • გაცემული თანხა:  20 000
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას, საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეების ინფორმირებული არჩევანის ხელშეწყობა.

 

 

2017 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 20 000 USD
მე წაგიყვან მაჩხაანის თეატრში

მე წაგიყვან მაჩხაანის თეატრში

 • მიმღები პირი:  სამოქალაქო ინიციატივა - Civic Initiative
 • გაცემული თანხა:  14 959
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია სოფელ ქვემო მაჩხაანის თეატრის ადვოკატირების კამპანიის წარმოება.

 

 

2017 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 14 959 USD
თვითმმართველობების შენარჩუნებისა და გაძლიერების ხელშეწყობა

თვითმმართველობების შენარჩუნებისა და გაძლიერების ხელშეწყობა

 • მიმღები პირი:  ადამიანის უფლებათა და სოციალური სამართლიანობის დაცვის კვლევის ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  19 090
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია  ხელისუფლებისათვის თვითმმართველი ქალაქების აუცილებლობის არგუმენტირებულად დასაბუთება, სტატუსის გაუქმების უარყოფითი მხარეების გაცნობა, პრობლემის გამოსავლის მოძებნა მოქალაქეების ჩართულობით.

 

 

2017 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 19 090 USD
ახალი მუნიციპალიტეტების ეფექტურობის შედარებითი ანალიზი

ახალი მუნიციპალიტეტების ეფექტურობის შედარებითი ანალიზი

 • მიმღები პირი:  სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  18 700
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა: ტერიტორიული ოპტიმიზაციის შედეგების შეფასება და რეკომენდაციების შემუშავება.

 

 

2017 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 18 700 USD
ადგილობრივი დემოკრატია საქართველოში – 1918-1921 წლების გამოცდილება

ადგილობრივი დემოკრატია საქართველოში – 1918-1921 წლების გამოცდილება

 • მიმღები პირი:  სამოქალაო აქტივიზმის კვლევის ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  22 130
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია პირველი რესპუბლიკის პერიოდში საქართველოს რეგიონებში მიმდინარე უცნობი მოვლენების შესწავლა-ანალიზი.

 

 

2017 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 22 130 USD
მოქალაქეების ჩართულობის გაზრდა ევროპული ტიპის თვითმმართველობების ჩამოყალიბებაში

მოქალაქეების ჩართულობის გაზრდა ევროპული ტიპის თვითმმართველობების ჩამოყალიბებაში

 • მიმღები პირი:  სტუდია რე
 • გაცემული თანხა:  39 985
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს რეგიონებში მცხოვრებ მოქალაქეთა ინფორმირებას ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის საკითხებზე. პროექტის მსვლელობისას, 10 სატელევიზიო გადაცემის მეშვეობით, წარიმართება დისკუსიები, როგორ მიმდინარეობს ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა, რა შეიცვალა, არსებული გამოწვევები, მიღწევები და დაგეგმილი ცვლილებები.

 

 

2017 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 39 985 USD
სათანადო საცხოვრისის უფლების დაცვის ხელშეწყობა, უსახლკაროთა პრობლემატიკის აქტუალიზებისა და სახელმწიფო პოლიტიკის ცვლილების გზით

სათანადო საცხოვრისის უფლების დაცვის ხელშეწყობა, უსახლკაროთა პრობლემატიკის აქტუალიზებისა და სახელმწიფო პოლიტიკის ცვლილების გზით

 • მიმღები პირი:  ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  24 961
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია სათანადო საცხოვრისის უფლების ადვოკატირება, უსახლკაროთა პრობლემატიკის აქტუალიზებით, საცხოვრისის სერვისების განვითარებისა და უფლებრივი სტანდარტის შეფასების გზით.

 

 

2017 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 24 961 USD
პროექტი Europe on Air-2017 და მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენცია

პროექტი Europe on Air-2017 და მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენცია

 • მიმღები პირი:  საინიციატივო ჯგუფი
 • გაცემული თანხა:  3 770
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

ევროპელ კოლეგებთან თანამშრომლობისა და დასავლური ჟურნალისტური სტანდარტების უკეთ გაცნობის მოზნით, მაისის თვეში   სოფიაში  გამართულ Europe on Air-2017 რადიოპროექტსა და მიუნხენში ევროპული ჟურნალისტიკის ტრენინგ ასოციაციის (EJTA) საერთაშორისო კონფერენციაში  ჟურნალისტური სკოლის 5 სტუდენტისა და ორი მედიატრენერის მონაწილეობა.   

2017 მედიის მხარდაჭერა 3 770 USD
„ალიქ მედიის“ როგორც სანდო მედიაწყაროს ქართულენოვანი ახალი ამბების კონტენტის გაძლიერება

„ალიქ მედიის“ როგორც სანდო მედიაწყაროს ქართულენოვანი ახალი ამბების კონტენტის გაძლიერება

 • მიმღები პირი:  ა/ო ,,ალიქ მედია’’
 • გაცემული თანხა:  20 090
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია, ,,ალიქ მედიის' როგორც ობიექტური და სანდო მედიაპლატფორმის გაძლიერება; საქართველოში მცხოვრები სომხური თემისათვის  ქვეყნის სოციალურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში მიმდინარე მოვლენების სომხურ ენაზე, ხოლო ქართულენოვანი  მკითხველისთვის საქართველოს სომხური თემისა და სომხეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ქართულ ენაზე.  

2017 მედიის მხარდაჭერა 20 090 USD
საინფორმაციო ცენტრების ქსელის განვითარების მეორე ეტაპი

საინფორმაციო ცენტრების ქსელის განვითარების მეორე ეტაპი

 • მიმღები პირი:  შპს საინფორმაციო ცენტრების ქსელი
 • გაცემული თანხა:  40 355
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

პროექტის მიზანია საინფორმაციო ცენტრების ქსელის განვითარება ვიდეოსიუჟეტების, ვიდეორეპორტაჟებისა და ვიდეობლოგების მსგავსი  მულტიმედიური პროდუქტების რაოდენობისა და ხარისხის გაზრდისა და კომბინირებული სარეკლამო პაკეტების გაყიდვის გზით.  

2017 მედიის მხარდაჭერა 40 355 USD
ინიციატივა-მედიის თავისუფლებისთვის

ინიციატივა-მედიის თავისუფლებისთვის

 • მიმღები პირი:  საინიციატივო ჯგუფი -,,მედიის თავისუფლებისთვის’’
 • გაცემული თანხა:  10 500
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2017

 პროექტის მიზანია, მაუწყებელთა მარეგულირებელ დოკუმენტებში განსახორციელებელი ცვლილებების შემუშავებისას საინიციატივო ჯგუფმა ადვოკატირება გაუწიოს მედიის თავისუფლების უზრუნველმყოფ და მაუწყებლობის გაუმჯობესებისათვის აუცილებელ მიდგომებს.

2017 მედიის მხარდაჭერა 10 500 USD

სხვა კონკურსები