პროექტის დასახელება წელი პროგრამის სახელწოდება გრანტის ოდენობა
DCFTA-ს შესაძლებლობების შესახებ ცნობიერების ამაღლების პროექტი

DCFTA-ს შესაძლებლობების შესახებ ცნობიერების ამაღლების პროექტი

 • მიმღები პირი:  ა/ო კვლევითი ჟურნალისტიკის და ადვოკატირების ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  9999.92
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია ნაკლებად ინფორმირებულ 12 რეგიონულ ცენტრში საჯარო მოხელეებთან, ფერმერებთან, ჟურნალისტებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა და მათთვის დეტალური ინფორმაციის მიწოდება DCFTA-ზე.

 

 

2016 ევროინტეგრაცია 9999.92 USD
თანასწორობა-ანტიდისკრიმინაციული კანონის ეფექტური იმპლემენტაციის ხელშეწყობა

თანასწორობა-ანტიდისკრიმინაციული კანონის ეფექტური იმპლემენტაციის ხელშეწყობა

 • მიმღები პირი:  კავშირი საფარი
 • გაცემული თანხა:  38695
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის დახვეწა და მისი იმპლემენტაციის ეფექტურობის გაზრდა. 

 

 

2016 ევროინტეგრაცია 38695 USD
საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივაზე დებატების დაწყება

საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივაზე დებატების დაწყება

 • მიმღები პირი:  საქართველოს რეფორმების ასოციაცია
 • გაცემული თანხა:  26600
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია საჯარო დებატების პრაქტიკის გაზრდა საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივასთან დაკავშირებით.

 

 

2016 ევროინტეგრაცია 26600 USD
შემდეგი ნაბიჯი ევროკავშირისაკენ

შემდეგი ნაბიჯი ევროკავშირისაკენ

 • მიმღები პირი:  საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრი
 • გაცემული თანხა:   23125
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის ძირითადი მიზანია ფართომასშტაბიანი დისკუსიების ჩატარება და რეკომენდაციების შემუშავება ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მიერ გადასადგმელ შემდეგ ნაბიჯებთან დაკავშირებით.

 

 

2016 ევროინტეგრაცია 23125 USD
საქართველო ევროპულ პოლიტიკაში

საქართველო ევროპულ პოლიტიკაში

 • მიმღები პირი:  საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი
 • გაცემული თანხა:  22615
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის გაძლიერება ევროკავშირ-საქართველოს ურთიერთობებზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებით და საქართველოს მონაწილეობის გააქტიურებით  საჯარო დებატებში.

 

 

2016 ევროინტეგრაცია 22615 USD
ევროპა მეცხრამეტე საუკუნის საქართველოს ყოველდღიურობასა და ინტელექტუალური ცხოვრებაში

ევროპა მეცხრამეტე საუკუნის საქართველოს ყოველდღიურობასა და ინტელექტუალური ცხოვრებაში

 • მიმღები პირი:  ნოვა სოსიეტასი
 • გაცემული თანხა:  29850
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია მეცხრამეტე საუკუნის და მეოცე საუკუნის დასაწყისის ბეჭდურ მედიაში ევროპული იდეების დამკვიდრების პროცესის შესწავლა და ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

 

 

2016 ევროინტეგრაცია 29850 USD
ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი

ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგისა და სამოქმედო გეგმის ხუთი სფეროს სამოქალაქო მონიტორინგი

 • მიმღები პირი:  სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  13680
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციისას, ასოცირების რამოდენიმე სფეროში ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებისა და საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა.

 

 

2016 ევროინტეგრაცია 13680 USD
საქართველოს და ევროკავშირის შორის

საქართველოს და ევროკავშირის შორის

 • მიმღები პირი:  ევროპული განვითარების ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  8034.30
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია მკაფიო ინფორმაციის მიტანა შიდა ქართლის იმ მოსახელობამდე, რომელთაც ინფორმაციის ნაკლებობა აქვთ საქართველოს და ევროკავშირს შორის „ასოცირების შეთანხმების შესახებ".

 

 

2016 ევროინტეგრაცია 8034.30 USD
თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია

თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია

 • მიმღები პირი:  ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  23330
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

კონფერენციის მიზანია არსებული  რეალობიდან გამომდინარე ევროპაში ყველაზე მოწყვლადი ქვეყნების ჩართულობის გაზრდა საერთაშორისო პროცესებში

 

 

2016 ევროინტეგრაცია 23330 USD
მითების დეტექტორი

მითების დეტექტორი

 • მიმღები პირი:  მედიის განვითარების ფონდი
 • გაცემული თანხა:  10 000
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია საზოგადოების კვალიფიციური ინფორმირება ევროინტეგრაციის პროცესისა და დასავლური ღირებულებების თაობაზე; ანტიდასავლური განწყობების წყაროების შესწავლა მედიამონიტორინგის გზით; მედიით გავრცელებულ არასწორ ფაქტებზე სწრაფი და კვალიფიციური რეაგირების მექანიზმის შექმნა და ონლაინპლატფორმა ,,მითების დეტქტორის' საშუალებით  საზოგადოებისათვის ფაქტებზე დაფუძნებული ინფორმაციის მიწოდება.   

2016 მედიის მხარდაჭერა 10 000 USD
განსხვავებული აზრი

განსხვავებული აზრი

 • მიმღები პირი:  საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია
 • გაცემული თანხა:  13 050
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია ყოველკვირეულ;ი თოქ-შოუს ,,განსხვავებული აზრის' განახლებული სახით მომზადება, შეფუთვა და 21 რეგიონული ტელევიზიის ეთერით გადაცემა.  

2016 მედიის მხარდაჭერა 13 050 USD
Tspress.ge-ს გაძლიერება და კონტენტის შექმნა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის

Tspress.ge-ს გაძლიერება და კონტენტის შექმნა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის

 • მიმღები პირი:  ა/ო ადამიანის უფლებათა და სოციალური სამართლიანობის დაცვის კვლევითი ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  6 600
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის ფარგლებში www.tspress.ge რედაქცია შეინარჩუნებს არსებულ კადრებს და მოიზიდავს ახალ ადამიანურ რესურსს; ტრენინგების საშუალებით აამაღლებს მათ პროფესიულ დონეს. პროექტი ასევე მიზნად ისახავს, ვებგვერდის კონტენტის გამრავალგფეროვნებას და ვიზუალური კონტენტის გაზრდას; კრიტიკულ კონტენტზე აქცენტის გაკეთებას, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო და საარჩევნო პერიოდში.   

2016 მედიის მხარდაჭერა 6 600 USD
საინფორმაციო ცენტრების ქსელის განვითარება

საინფორმაციო ცენტრების ქსელის განვითარება

 • მიმღები პირი:  შპს საინფორმაციო ცენტრების ქსელი
 • გაცემული თანხა:  39 510
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია საინფორმაციო ცენტრების ქსელის განვითარება - კომპანიის ვებგვერდის ინტეგრირების, პრიორიტეტული პროდუქტების წარმოებისა და კომერციული შემოსავლების გაზრდის გზით.  

2016 მედიის მხარდაჭერა 39 510 USD
დემოკრატიისა და თავისუფლების გუშაგი- 2016

დემოკრატიისა და თავისუფლების გუშაგი- 2016

 • მიმღები პირი:  ააიპ ,,ჟურნალისტები მომავლისთვის-სამხრეთ-ღმოსავლეთ ევროპული თანამშრომლობის ინიციატივა’’
 • გაცემული თანხა:  19 650
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზნებია ვებგვერდ ,,დემოკრატიისა და თავისუფლების გუშაგის' შინაარსობრივი მხარის გაუმჯობესება, მათ შორის ქართულენოვანი კომპონენტის; საიტის ტექნიკური განახლება/მოდიფიკაცია; მომხმარებელთან ინტერაქციის გააქტიურება და   მომხმარებელთა რაოდენობის გაზრდა დაახლოებით 25%-ით.  

2016 მედიის მხარდაჭერა 19 650 USD
ჟურნალისტები ევროინტეგრაციის პროცესის პროფესიონალური გაშუქებისთვის

ჟურნალისტები ევროინტეგრაციის პროცესის პროფესიონალური გაშუქებისთვის

 • მიმღები პირი:  ა/ო კვლევითი ჟურნალისტიკის და ადვოკატირების ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  10 260
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია www.eurogerorgia.info-ს კონტენტის განვითარება სიღმისეული რეპორტაჟებისა და ინტერვიუების გზით, რაც ხელს შეუწყობს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების და თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შთანხმების შესახებ საზოგადოებაში არსებული ინფორმაციული დეფიციტის შევსებას.   

2016 მედიის მხარდაჭერა 10 260 USD

სხვა კონკურსები