პროექტის დასახელება წელი პროგრამის სახელწოდება გრანტის ოდენობა
მედიაკრიტიკა მედიის თვითრეგულირების გასაძლიერებლად

მედიაკრიტიკა მედიის თვითრეგულირების გასაძლიერებლად

 • მიმღები პირი:  საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია
 • გაცემული თანხა:  25 180
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია საქართველოში მედიაკრიტიკის ერთადერთი პლატფორმის mediachecker.ge-ის განვითარება; ანალიტიკური სტატიების, საავტორო სვეტებისა და ბლოგპოსტების მეშვეობით მედიამონიტორინგის,  ანალიტიკური და საგანმანათლებლო კომპონენტების გაძლიერება; ასევე საერთაშორისო მედიის უახლესი ტენდენციების, მედიაენისა და მედიასამართლის განყოფილებების მეშვეობით მედიაწიგნიერების განვითარება. 

2016 მედიის მხარდაჭერა 25 180 USD
„ბულინგის დაძლევაზე მიმართული საპილოტე სასკოლო პროგრამა - II ეტაპი“

„ბულინგის დაძლევაზე მიმართული საპილოტე სასკოლო პროგრამა - II ეტაპი“

 • მიმღები პირი:  არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტი
 • გაცემული თანხა:  23,000.00
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანად ისახავს სასკოლო ბულინგის პრევენციასა და დაძლევას 

2016 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 23,000.00 USD
„სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელო“

„სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელო“

 • მიმღები პირი:  “დემოკრატიისა და უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტი“
 • გაცემული თანხა:  26,565.00
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტი მიზნად ისახავს სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგის სპეციფიკის შესახებ მონიტორინგის მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელოს შექმნას 

2016 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 26,565.00 USD
“გაუფრთხილებლობით ჩადენილი დანაშაულებისათვის სასჯელის გამოყენების შედარებითი ანალიზი და თანაზომიერების კვლევა ევროპის ქვეყნებსა და საქართველოში”

“გაუფრთხილებლობით ჩადენილი დანაშაულებისათვის სასჯელის გამოყენების შედარებითი ანალიზი და თანაზომიერების კვლევა ევროპის ქვეყნებსა და საქართველოში”

 • მიმღები პირი:  კონსტიტუციის 42-ე მუხლი
 • გაცემული თანხა:  16 610.00
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია  გაუფრთხილებლობით ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის პროცესის ხელშეწყობა საერთაშორისო სტანდრტების უზრუნველყოფისათვის 

2016 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 16 610.00 USD
ახალგაზრდული რეფლექსი

ახალგაზრდული რეფლექსი

 • მიმღები პირი:  ააიპ კავკასიის ახალგაზრდული კავშირი (CAYNEX)
 • გაცემული თანხა:  22 411.00
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებული ახალგაზრდული პრობლემების კვლევა, ანალიზი და ახალგაზრდების გააქტიურება გამოვლენილი პრობლემების გადაჭრის გზების ძიებაში 

2016 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 22 411.00 USD
„ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისთვის“

„ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისთვის“

 • მიმღები პირი:  თეთრი ხმაურის მოძრაობა
 • გაცემული თანხა:  23 000.00
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია მოვლაზე და სოციალურ ინტეგრაციაზე ორიენტირებული ნარკოტიკული პოლიტიკის შემუშავება 

2016 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 23 000.00 USD
„საქართველოში მცხოვრები ლგბტ იდენტობის მქონე ადამიანების უფლებების ადვოკატირება, უფლებების დარღვევათა მონიტორინგის დოკუმენტირებისა და სტრატეგიული სამართალწარმოების

„საქართველოში მცხოვრები ლგბტ იდენტობის მქონე ადამიანების უფლებების ადვოკატირება, უფლებების დარღვევათა მონიტორინგის დოკუმენტირებისა და სტრატეგიული სამართალწარმოების

 • მიმღები პირი:  ააიპ „თანასწორობა 17“
 • გაცემული თანხა:  16,786.00
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია საქართველოში მცხოვრები ლგბტ იდენტობის მქონე ადამიანების უფლებების ადვოკატირება, უფლებების დარღვევათა მონიტორინგი და ამ ადამიანების უფლებების დაცვა სამართალწარმოების განხორციელების გზით 

2016 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 16,786.00 USD
ურბანული იდეების ლაბორატორია

ურბანული იდეების ლაბორატორია

 • მიმღები პირი:  საინიციატივო ჯგუფი “ურბანული იდეების ლაბორატორია”
 • გაცემული თანხა:  5 580
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია საჯარო ლექციებისა და დისკუსიების გზით მოხდეს ურბანული პრობლემების იდენტიფიცირება და ადგილობრივი თვითმმართველობის პრიორიტეტების გადახედვა.

 

 

2016 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 5 580 USD
საქართველო ხვალ

საქართველო ხვალ

 • მიმღები პირი:  ირიბი მოქმედების კიბერ-თეატრი
 • გაცემული თანხა:  10 230
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანი პოლიტიკური და კულტურული ცნობიერების ამაღლებაზე, ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებასა და კვლევაზე დაფუძნებული პლატფორმის გაძლიერებაა საზოგადოების მობილიზაციის მიზნით.

 

 

2016 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 10 230 USD
საკრებულოს კონტროლი ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს საქმიანობაზე

საკრებულოს კონტროლი ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს საქმიანობაზე

 • მიმღები პირი:  ვახტანგ მენაბდე
 • გაცემული თანხა:  11 125
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოების მიერ აღმასრულებელი ნაწილის საქმიანობაზე საკანონმდებლო კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

 

 

2016 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 11 125 USD
საგზაო უსაფრთხოების თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა საქართველოს რეგიონებში და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების ტრენინგი

საგზაო უსაფრთხოების თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა საქართველოს რეგიონებში და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების ტრენინგი

 • მიმღები პირი:  ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის
 • გაცემული თანხა:  10 940
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია შეიქმნას უსაფრთხო ურბანული ინფრასტრუქტურა და რეგიონებში არსებული გზები და ტრანსპორტი გახდეს უსაფრთხო საგზაო მოძრაობაში მონაწილე ყველა პირისათვის (ქვეითები, შშმპ-ბი..). 

2016 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება 10 940 USD
„ინტეგრაციის ხელშეწყობა და ტოლერანტული გარემოს გაძლიერება სტუდენტ ახალგაზრდებში“

„ინტეგრაციის ხელშეწყობა და ტოლერანტული გარემოს გაძლიერება სტუდენტ ახალგაზრდებში“

 • მიმღები პირი:  ფონდი ”ALPE”
 • გაცემული თანხა:  13,660.00
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია ტუტორიუმის პროგრამის დახმარებით არაქართულენოვანი სტუდენტების საუნივერსიტეტო თუ ქართულენოვან გარემოში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. პროექტის ამოცანებია: 1.            ტუტორიუმის პროგრამის დასახვეწად „ტუტორიუმის სკოლის" ჩამოყალიბება და ტუტორთა მომზადება სასწავლო წლის ორივე სემესტრის საწყის პერიოდში შესაბამისი ტრენინგების ორგანიზებით; 2. საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ძირითადი ეთნიკური/რელიგიური თემების შესახებ ცნობადობის გაზრდისთვის "ტუტორიუმის სკოლის" სასწავლო კურსში შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის ინტეგრირება, რაც ხელს შეუწყობს მომავალ ტუტორებს უკეთ გაიაზრონ საკურატორო ჯგუფებში სხვადასხვა ეთნიკური/რელიგიური სტუდენტების თავისებურებები მათთან კომუნიკაციისა და საქმიანობების განხორციელებისას.  

 

 

 

2016 უმაღლესი განათლება 13,660.00 USD
„ფსიქიატრიაში ონლაინ ლექციებისა და ონლაინ კონსულტაციების ორგანიზება“

„ფსიქიატრიაში ონლაინ ლექციებისა და ონლაინ კონსულტაციების ორგანიზება“

 • მიმღები პირი:  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
 • გაცემული თანხა:  5,500.00
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია სამედიცინო ფსიქიატრიული დაწესებულებების სამედიცინო პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლება და სამედიცინო ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში სამედიცინო დახმარების დონის გაზრდა. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია: 15 ონლაინ ლექციის მომზადება და წაკითხვა; 10 პაციენტის ონლაინ კონსულტაცია ფსიქიატრიაში. შეირჩევა სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას ტრენინგებში და შეირჩევა ტრენინგების თემატიკაც, რომელთაც არ აქვთ გავლილი ექსპერტიზა. პროექტში მონაწილეობას მიიღებენ ფსიქიატრიის მიმართულების პედაგოგები და ასევე პრაქტიკოსი ექიმები.

 

 

2016 უმაღლესი განათლება 5,500.00 USD
„არაქართულენოვან სტუდენტთა აკადემიური მხარდაჭერის სრული (ბეჭდურ-ელექტრონული) პაკეტი“

„არაქართულენოვან სტუდენტთა აკადემიური მხარდაჭერის სრული (ბეჭდურ-ელექტრონული) პაკეტი“

 • მიმღები პირი:  ენობრივი კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი
 • გაცემული თანხა:  9,700.00
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტის მიზანია ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი პროგრამის მონაწილე არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის მომზადდეს სრულფასოვანი ბეჭდური და ელექტრონული რესურსები ენისა და საგნის ინტეგრირებული სწავლების მიმართულებით. შეიქმნება ენისა და საგნის ინტეგრირებული კურსები ფსიქოლოგიისა და განათლების, სოციალურ-პოლიტიკურ და ჰუმანიტარულ (ისტორიისა და ფილოლოგიის მიმართულებით) მეცნიერებებში.

 

 

2016 უმაღლესი განათლება 9,700.00 USD
„დედამიწის კალენდარი“

„დედამიწის კალენდარი“

 • მიმღები პირი:  საინიციატივო ჯგუფი - ანა თოდუა, საჰიბა ბაირამოვა, ლილით ოგანესიანი
 • გაცემული თანხა:  9,180.00
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2016

პროექტი ითვალისწინებს ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი სომეხი და აზერბაიჯანელი სტუდენტების ქართულენოვან გარემოში სოციალური და კულტურული ინტეგრაციის ხელშეწყობას, მათი ცოდნის გაფართოებას, სააუდიტორიო სივრცეში კომპლექსური აქტივობების შემოტანას, ენის სწავლებასთან ერთად სტუდენტების კომპეტენციების ამაღლებას, მათ აქტიურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბებას. 

 

 

2016 უმაღლესი განათლება 9,180.00 USD

სხვა კონკურსები