პროექტის დასახელება წელი პროგრამის სახელწოდება გრანტის ოდენობა
სამოქალაქო საზოგადოების შენების ხელშეწყობა შერეული ოჯახების სოციალურ-კულტურულ და საზოგადოებრივ პროცესებში ჩართვის გზით

სამოქალაქო საზოგადოების შენების ხელშეწყობა შერეული ოჯახების სოციალურ-კულტურულ და საზოგადოებრივ პროცესებში ჩართვის გზით

 • მიმღები პირი:  ლირა ცხოვრებოვა
 • გაცემული თანხა:  "9,920"
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2008
სამოქალაქო საზოგადოების შენების ხელშეწყობა შერეული ოჯახების სოციალურ-კულტურულ და საზოგადოებრივ პროცესებში ჩართვის გზით.
2008 სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება 9,920 USD
ტრენინგი იურიდიული დამხარების სამსახურის ადვოკატებისათვის, ქ. იალტა, 16-21.07.2008

ტრენინგი იურიდიული დამხარების სამსახურის ადვოკატებისათვის, ქ. იალტა, 16-21.07.2008

 • მიმღები პირი:  მანანა თანდაშვილი
 • გაცემული თანხა:  913
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2008

სამგზავრო გრანტი მანანა თანდაშვილისთვის იურიდიული დამხარების სამსახურის ადვოკატების ტრენინგზე მონაწილეობის მისაღებად, ქ. იალტა, 16-21 ივლისი, 2008.

2008 ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა 913 USD
"ზალცბურგის სამედიცინო სემინარში ”წამალდამოკიდებულობის ეფექტური მკურნალობა” მონაწილეობა - 13-20 ივლისი, 2008"

"ზალცბურგის სამედიცინო სემინარში ”წამალდამოკიდებულობის ეფექტური მკურნალობა” მონაწილეობა - 13-20 ივლისი, 2008"

 • მიმღები პირი:  ხათუნა კოლოტაშვილი
 • გაცემული თანხა:  "1,230"
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2008
"ხათუნა კოლოტაშვილის მგზავრობა ზალცბურგში სემინარში ”წამალდამოკიდებულობის ეფექტური მკურნალობა” მონაწილეობის მისაღებად, 13-20 ივლისი, 2008წ."
2008 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა 1,230 USD
ევროინტეგრაციის პროცესი სუამ-ის რეგიონში

ევროინტეგრაციის პროცესი სუამ-ის რეგიონში

 • მიმღები პირი:  ლევან ცუცქირიძე
 • გაცემული თანხა:  685
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2008
"ლევან ცუცქირიძის მგზავრობა და მონაწილეობა უკრაინაში გამართულ საერთაშორისო ღონისძიაბაზე”European Integration in GUAM Countries”, 3-5 ივლისი, 2008წ."
2008 აკადემიური მხარდაჭერა 685 USD
არასამთავრობო ორგანიზაციების პარტნიორობა მდგრადი განვითარების პროცესების მხარდასაჭერად

არასამთავრობო ორგანიზაციების პარტნიორობა მდგრადი განვითარების პროცესების მხარდასაჭერად

 • მიმღები პირი:  გიორგი მაღრაძე
 • გაცემული თანხა:  910
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2008
"გიორგი მაღრაძის მგზავრობა ესტონეთში სამუშაო შეხვედრაში ""Partnership of NGOs for Supporting of Sustainable Development Process in Georgia”- ში მონაწილეობის მისაღებად, 8-12 ივლისი, 2008 წ."
2008 აკადემიური მხარდაჭერა 910 USD
"""დღეს ბავშვები, ხვალ მომავალი"""

"""დღეს ბავშვები, ხვალ მომავალი"""

 • მიმღები პირი:  "ბიბლიოთეკა-კულტურული ცენტრი უნარშეზღუდულთათვის ""თანადგომა"""
 • გაცემული თანხა:  "18,340"
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2008
სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვების ინკლუზიური განათლებისათვის მომზადებისა და მათი ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამით ჩართვა.
2008 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა 18,340 USD
დაუკავშირდი საქართველოს

დაუკავშირდი საქართველოს

 • მიმღები პირი:  ერეკლ ასტახიშვილი
 • გაცემული თანხა:  720
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2008
მონაწილება სამუშაო შეხვედრაში თემაზე ”დაუკავშირდი საქართველოს”.
2008 აკადემიური მხარდაჭერა 720 USD
საქართველოს სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან მომუშავე სპეციალისტების მომზადებით

საქართველოს სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან მომუშავე სპეციალისტების მომზადებით

 • მიმღები პირი:  ზოია გაგნიძე
 • გაცემული თანხა:  750
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2008
ზოია გაგნიძის მგზავრობა რიგაში საერთაშორისო ღონისძიებაში ”Promotion of Integration of Scoiety in Georgia Through Training of Specialists Working with Special Needs Children”- ში მონაწილეობის მისაღებად
2008 აკადემიური მხარდაჭერა 750 USD
საქართველოს სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან მომუშავე სპეციალისტების მომზადებით

საქართველოს სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან მომუშავე სპეციალისტების მომზადებით

 • მიმღები პირი:  ვიქტორია მიდელაური
 • გაცემული თანხა:  750
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2008
უნარშეზღუდულ ბავშვებზე მომუშავე ქართველი სპეციალისტებისა და ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებისათვის თეორიული და პრაქტიკული ტრენინგის ჩატარება
2008 აკადემიური მხარდაჭერა 750 USD
არასამთავრობო ორგანიზაციების პარტნიორობა მდგრადი განვითარების პროცესების მხარდასაჭერად

არასამთავრობო ორგანიზაციების პარტნიორობა მდგრადი განვითარების პროცესების მხარდასაჭერად

 • მიმღები პირი:  ელენე გვილავა
 • გაცემული თანხა:  820
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2008
"ელენე გვილავას მგზავრობა ესტონეთში სამუშაო შეხვედრაში ""Partnership of NGOs for Supporting of Sustainable Development Process in Georgia”- ში მონაწილეობის მისაღებად, 8-12 ივლისი, 2008 წ."
2008 აკადემიური მხარდაჭერა 820 USD
არასამთავრობო ორგანიზაციების პარტნიორობა მდგრადი განვითარების პროსებეის მხარდასაჭერად

არასამთავრობო ორგანიზაციების პარტნიორობა მდგრადი განვითარების პროსებეის მხარდასაჭერად

 • მიმღები პირი:  რუსუდან სიმონიძე
 • გაცემული თანხა:  910
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2008
"რუსუდან სიმონიძის მგზავრობა ესტონეთში სამუშაო შეხვედრაში ""Partnership of NGOs for Supporting of Sustainable Development Process in Georgia”- ში მონაწილეობის მისაღებად, 8-12 ივლისი, 2008 წ."
2008 აკადემიური მხარდაჭერა 910 USD
"ზურაბ სიხარულიძის მონაწილეობა ნარკომკურნალობის სასწავლო ტურში ყაზახეთში, 1-5 ივლისი, 2008"

"ზურაბ სიხარულიძის მონაწილეობა ნარკომკურნალობის სასწავლო ტურში ყაზახეთში, 1-5 ივლისი, 2008"

 • მიმღები პირი:  ზურაბი სიხარულიძე
 • გაცემული თანხა:  "2,033"
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2008
"ზურაბ სიხარულიძის მონაწილეობა ნარკომკურნალობის სასწავლო ტურში ყაზახეთში, 1-5 ივლისი, 2008"
2008 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა 2,033 USD
”შავი ზღვის მეორე კონფერენცია ”საგანმანათლებლო პოლიტიკა და შეფასება: საერთაშორისო გამოკითხვები და საგანმანათლებლო სტანდარტები”

”შავი ზღვის მეორე კონფერენცია ”საგანმანათლებლო პოლიტიკა და შეფასება: საერთაშორისო გამოკითხვები და საგანმანათლებლო სტანდარტები”

 • მიმღები პირი:  შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
 • გაცემული თანხა:  "26,000"
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2008
”შავი ზღვის მეორე კონფერენცია ”საგანმანათლებლო პოლიტიკა და შეფასება: საერთაშორისო გამოკითხვები და საგანმანათლებლო სტანდარტები”
2008 სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება 26,000 USD
უსაფრთხო და ადექვატური ტკივილის მართვის უზრუნველყოფა პაციენტებისათვის

უსაფრთხო და ადექვატური ტკივილის მართვის უზრუნველყოფა პაციენტებისათვის

 • მიმღები პირი:  იოსები აბესაძე
 • გაცემული თანხა:  610
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2008
მონაწილეობის მიღება სამუშაო შეხვედრაში თემაზე ” უსაფრთხო და ადექვატური ტკივილის მართვის უზრუნველყოფა პაციენტებისათვის”
2008 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა 610 USD
ჩვენ ვირჩევთ მშვიდობას

ჩვენ ვირჩევთ მშვიდობას

 • მიმღები პირი:  ინვალიდ-მეომართა და დაღუპულ მებრძოლთა მეუღლეთა კავშირი
 • გაცემული თანხა:  "9,910"
 • ვალუტა:  USD
 • წელი:  2008
"ქართულ-ოსური კონფლიქტის დარეგულირების, რეგიონში სამშვიდობო პროცესისა და ურთიერღშორის ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა ქართველი და ოსი ქალების აქტიური მონაწილეობის ინიცირების გზით."
2008 სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება 9,910 USD

სხვა კონკურსები