საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა
 

2014 - 2016 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამის პრიორიტეტებია:

ფონდის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამის მთავარ პრიორიტეტად კვლავ რჩება მარგინალური ჯგუფების  ჯანმრთელობისა  და ადამიანის უფლებების დაცვის ხელშეწყობა, რისთვისაც აუცილებელია სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივი რესურსების გაძლიერება, ჯანდაცვის პოლიტიკის შემუშავებაში სამოქალაქო საზოგადოებისა და მარგინალური ჯგუფების აქტიური მონაწილეობა, ჯანდაცვის საკითხებში მთავრობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდა. 2014 წელს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამა იმუშავებს მარგინალური ჯგუფების ჯანდაცვის მექანიზმის ამოქმედების, ჯანდაცვის სისტემაში მათი დისკრიმინაციის დაძლევის და სათემო მომსახურების მოდელების გაძლიერების,  გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მარგინალური ჯგუფების მონაწილეობის უზრუნველყოფის კუთხით.

  • კანონი, მედია და ჯანმრთელობა
  • ფსიქიკური ჯანმრთელობა
  • ზიანის შემცირება და ძირითად სამკურნალო საშუალებებზე ხელმისაწვდომობა
  • პალიატიური მზრუნველობა
  • სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების ადრეული განვითარება

 

 


 

 

სხვა პუბლიკაციები

სხვა კონკურსები

სხვა ახალი ამბები