აღმასრულებელი საბჭო
 

აღმასრულებელი საბჭო ფონდ "ღია საზოგადოება-საქართველოს" უმაღლესი მმართველი ორგანოა, რომელიც ფონდის სტრატეგიულ მიმართულებებსა და პოლიტიკას განსაზღვრავს.

საბჭოს  წევრები სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი, დამსახურებული და საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები არიან.  

საბჭოს წევრების არჩევა 2 წლის ვადით, ხელახალი არჩევის შესაძლებლობით ხდება.  გიორგი ჩხეიძე
საბჭოს თავმჯდომარე

იურისტი, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI)მართმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტის (JILEP) ხელმძღვანელის მოადგილე ნინო დანელია
საბჭოს წევრი

ჟურნალისტი,მასკომუნიკაციის დოქტორი 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი 

გიორგი გოგია   
საბჭოს წევრი

"Human Rights Watch " უფროსი მკვლევარი ევროპასა და შუა აზიაში

თამარ ცხადაძე
საბჭოს წევრი
 

მეცნიერების კანდიდატი ფილოსოფიის დარგში, ასოცირებული პროფესორი-ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვლადიმერ (ლადო) ვარდოსანიძე 
საბჭოს წევრი


არქიტექტორ-ურბანისტი, აკადემიური დოქტორი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ექსპერტ-კონსულტანტი

 

თამარ ქაროსანიძე
საბჭოს წევრი

საჯარო მართვის მოხელე
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ACCESS პროექტის ხელმძღვანელი 

ანდრო დადიანი
საბჭოს წევრი

საჯარო პოლიტიკის სპეციალისტი, საჯარო სერვისებისა და ადმინისტრირების მაგისტრი
პარტნიორობა "საქართველოს ბავშვების" თავმჯდომარე

 

 

 

 

 


სხვა ახალი ამბები და ანონსები