კონსტიტუციურ პროცესი და სისტემები- პუბლიკაციის პრეზენტაცია