ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის პროექტის დახურვა მე-20 საჯარო სკოლაში