რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დარღვევის შესახებ ანგარიშის პრეზენტაცია