პალიატიური მზრუნველობისა და ჰოსპისის მსოფლიო დღე-9 ოქტომბერი