მრგვალი მაგიდა 26 მაისს ჟურნალისტებზე განხორციელებული ძალადობის თემაზე- 31 მაისი, 2011