პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება და ხარჯები- კვლევის ანგარიშის პრეზენტაცია- 28 ივნისი, 2011.