გამოქვეყნდა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მონიტორინგის ანგარიში