”სტუდენტური ინიციატივების პროგრამა” აცხადებს კონკურსს სტუდენტური ორგანიზაციებისთვის