კონკურსი ახალგაზრდა მკვლევარებისთვის
 

ღია საზოგადოების ფონდების ანალიტიკური ცენტრები იწვევს მკვლევარებს და ანალიტიკოსებს ახალგაზრდა პროფესიონალთა განვითარების პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად. პროგრამა განკუთვნილია მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის.

გთხოვთ გაეცნოთ კონკურსის პირობებს ინგლისურ ენაზე.