კონკურსი ახალგაზრდებისთვის #გაათანასწორე

მოქალაქეთა დიდი ნაწილის უარყოფითი განწყობა განსხვავებული აზრისა და ადამიანების მიმართ ცნობილი პრობლემაა საქართველოში. ხშირად ძალადობის, დაცინვის და შეურაცხმყოფელი დამოკიდებულების მსხვერპლნი არიან ის ადამიანები, რომელთა ფიზიკური,  გონებრივი თუ  სოციალური მდგომარეობა ან შეხედულება არ შეესაბამება საზოგადოების მიერ დადგენილ სტანდარტს.  მოქალაქეების ნაწილისთვის მიუღებელია ისეთი ადამიანების საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად აღქმა, რომლებიც, მათი შეხედულებით, სცდებიან დადგენილი ნორმის ჩარჩოებს.  შეურაცხყოფა და უპატივცემულო მოპყრობა  საკუთარ თავზე გამოუცდიათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს, უსახლკარო პირებს, ბავშვებს მარტოხელა დედებს და ზოგადად, ქალებს, ლგბტი თემის წევრებს,  ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებს და სხვა.

ამ ფონზე, გასაკვირი არ არის, რომ 2013 წელს ანტიდისკრმინაციული კანონის მიღებას, რომელიც ზემოთ ჩამოთვლილი ჯგუფების დაცვას გულისხმობს, დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა.  კანონის შინაარსი საზოგადოებისთვის მიწოდებულ იქნა, როგორც სექსუალური უმცირესობების ცხოვრების წესის პროპაგანდის ინსტრუმენტი და ერთსქესიანი ქორწინების დანერგვის წინაპირობა. რეალურად კი, ანტიდისკრიმინაციული კანონი კონსტიტუციასა და სხვა ნორმატიულ აქტებში მანამდე არსებული და განმტკიცებული თანასწორობის პრინციპის დანერგვის და აღსრულების მიზნით შექმნილი დოკუმენტია.

ფონდი 'ღია საზოგადოება-საქართველო' ხელს უწყობს უსაფრთხო და კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნას, რომელიც ყველასთვის  იძლევა თვითრეალიზებისა და ბედნიერების შესაძლებლობას. ფონდი ახალგაზრდებს იწვევს მონაწილეობის მისაღებად კონკურსში #გაათანასწორე, რომელიც გამარჯვებულს სხვადასხვა ნომინაციებში გამოავლენს. მნიშვნელოვანია, რომ კონკურსის ფარგლებში მოხდეს ნებისმიერი ფორმით დისკრიმინირებული,  საზოგადოების მიერ გარიყული და უჩინარი ადამიანების ასახვა.  ეს კონკურსი არის ერთი მცირე კომპონენტი, რომელსაც შეუძლია ხელი შეუწყოს საზოგადოებაში იმის გააზრებას, რომ ერთ დღეს, ნებისმიერი ჩვენგანი შეიძლება გახდეს დისკრიმინაციის მსხვერპლი ამა თუ იმ ნიშნით. 

ვის ვიწვევთ კონკურსში

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ ახალგაზრდებს  (15-31 წლამდე), რომელთაც აქვთ სურვილი,   ხელი შეუწყონ ისეთი საზოგადოების ჩამოყალიბებას, სადაც პატივს სცემენ ადამიანის ღირსებას, განსხვავებულ აზრს და შესაძლებლობებს.  

#გაათანასწორე იქნება პლატფორმა ახალგაზრდა ფოტოგრაფებისთვის, ჟურნალისტებისთვის, ხელოვანებისთვის და სხვა დაინტერესებული ადამიანებისთვის, ვინც შეეცდება სხვადასხვა არტისტული და ნარატიული ხერხით შეუწყოს ხელი საზოგადოების განწყობისა და ქცევის ცვლილებას.

ჩვენთვის მნიშნელოვანია ავტორების ახალი და შემოქმედებითი ხედვა და პრობლემის განსხვავებული კუთხით წარმოჩენა.

კონკურსი შემდეგ ნომინაციებს მოიცავს:  

 • ფოტოპროექტი- დოკუმენტური ან მხატვრული

ფოტოპროექტით შესაძლოა მოთხრობილი იყოს კონკრეტული ადამიანური ისტორია.

გარდა ამისა, შესაძლოა ასახული იყოს გარემო ან მთავარი ფაქტორი, რაც ხელს უწყობს დისკრიმინაციის გაღვივებას.

ფოტოპროექტს თან უნდა ახლდეს ტექსტობრივი განმარტება-დოკუმენტურის შემთხვევაში დაფიქსირებული მასალის აღწერა, მხატვრული ფოტოპროექტის შემთხვევაში, კადრებს მიღმა არსებული ჩანაფიქრის გავრცობა.

მაგალითისათვის, გთხოვთ ეწვიოთ ღია საზოგადოების ფონდების დოკუმენტური ფოტოგრაფიის ვებგვერდს.

 • პოსტერის დიზაინი - გულისხმობს სლოგანისა და იმიჯის ერთიანობას, რომელიც თანასწორობის იდეის პოპულარიზაციას ემსახურება. მოწოდებულ დიზაინს უნდა ახლდეს ჩანაფიქრის ტექსტობრივი განმარტება.
 • ბლოგი/ვლოგი/სტატია - ამ კატეგორიის ფარგლებში კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს ბლოგი, ვლოგი (ვიდეობლოგი) ან სტატია, რომელიც პრობლემას სხვადასხვა კუთხიდან დაგვანახებს.

კონკურსის ფარგლებში გამოვლინდება ექვსი გამარჯვებული.  განიხილება ყველა განაცხადი, რომელიც კონკურსის მოთხოვნის სრული დაცვით იქნება წარმოდგენილი.

 

რა კრიტერიუმით შეირჩევა გამარჯვებული

 • მოწოდებული მასალის შესაბამისობა კონკურსის შინაარსთან;
 • აპლიკანტის შემოქმედებითი მიდგომა;
 • ეთიკის სტანდარტის დაცვა მოწოდებულ მასალაში.

 რატომ არის საინტერესო მონაწილეობა: ჯილდო და სხვა ფაქტორები

 • თქვენს ნამუშევარს შეუძლია შეცვალოს რეალობა, რომელიც არ მოგწონთ;
 • შეგიძლიათ მიიღოთ ჯილდო 500 ლარის ოდენობით;
 • გამარჯვებულთა ნამუშევრები გამოიფინება ფონდის 'ღია გალერეაში'. ტექსტური მასალა დამუშავდება ავტორთან ერთად და წარმოდგენილი იქნება პოსტერის ან პროექტორის მეშვეობით.

 შენიშვნა: თუ კომისიის მიერ ვერ მოხდება თავდაპირველად გათვალისწინებული რაოდენობის საუკეთესო პროექტის შერჩევა, ფონდი იტოვებს უფლებას, გამოავლინოს ნაკლები რაოდენობის გამარჯვებული.

გამარჯვებული ნამუშევრების გამოქვეყნება და ავტორების მონაწილეობა

სტატიკური ვიზუალური მასალა- ფოტო, პოსტერი გამოქვეყდება საგანგებოდ შექმნილ ინსტაგრამის გვერდზე ჰაშთაგის #გაათანასწორე გამოყენებით. ვიდეობლოგი, ე.წ ვლოგი გამოქვეყნდება You Tube-ზე, ხოლო ტექსტური მასალა ფეისბუქის გვერდზე.

გამარჯვებული მასალებს პირველად გამოაქვეყნებს და ავტორებს საზოგადოებას წარუდგენს კონკურსის ორგანიზატორი, რის შემდეგაც, სასურველია,  მისი გავრცელება მოხდეს თავად ავტორების მიერ მათ პროფილებზე ინტრაგრამზე, ფეისბუქში და სხვა სოციალურ ქსელში.

ნამუშევრების წარმოდგენის წესი  

საკონკურსო პაკეტი დალუქულ კონვერტზე კონკურსის სახელწოდების #გაათანასწორე",  კონკურსანტის სახელისა და საკონტაქტო ინფორმაციის მითითებით
წარმოდგენილ უნდა იქნას ფონდი 'ღია საზოგადოება-საქართველოს' ოფისში (ჭოველიძის 10, ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორია) ა.წ 10 დეკემბრამდე, ხუთშაბათი, 17:00 საათი.

მოწოდებული პაკეტი უნდა მოიცავდეს:

 • CD-ზე ჩაწერილი ნამუშევარი;
 • ავტორის პროფესიული ბიოგრაფია და სამოტივაციო წერილი, რომელიც არ აღემატება 300 სიტყვას
 • ავტორის საინდენტიფიკაციო დოკუმენტის ასლი;
 • საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელეფონი, მისამართი, ელ-ფოსტა

კონსულტაციის მისაღებად დაუკავშირდით  ანი ახალკაცს, ევროინტეგრაციის პროგრამის კოორდინატორს ელ.ფოსტის: ani@osgf.ge ან ტელეფონის საშუალებით: (032) 225 04 63.

გამარჯვებული პროექტის შემთხვევაში, მასალის გავრცელება მოხდება ფონდის შეხედულებისამებრ.

შერჩევის პროცედურა

მოწოდებული მასალა განხილული იქნება სპეციალური კომისიის მიერ კონკურსის დასრულებიდან 7 სამუშაო დღის ვადაში.