კონკურსი: 'პარტნიორობა განვითარებისათვის'


კულტურისა და ხელოვნების ქსელური პროგრამა

კოორდინატორი: ელენე ნაკაშიძე

კონკურსი ოთხ მიმართულებაზე:

  1. ხელოვნების სფეროში ერთობლივი პროექტები
  2. სხვა ხალხების მემკვიდრეობა
  3. პროგრამა თანამშრომლობისათვის
  4. ინტერკულტურული მედიაცია და დიალოგი

კონკურსის პირობები:
ინგლისურ ენაზე
რუსულ ენაზე

სააპლიკაციო ფორმა:
ინგლისურ ენაზე
რუსულ ენაზე

კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა განაცხადები მიიღება 2007 წლის 9 თებერვლამდე.