2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სამართლიანად ჩატარების ხელშეწყობა
 

ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში "2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სამართლიანად ჩატარების ხელშეწყობა" (ბოლო ვადა 2 მარტი, 2010 წ.) გამარჯვებული პროექტები:

1) პროექტი № 17001

პროექტი: "სამართლიანი არჩევნების ხელშეწყობა სპეციალურ უბნებზე"
განმცხადებელი: ასოციაცია "სამართალი და თავისუფლება"
პროექტის ავტორი და დირექტორი: ირაკლი სესიაშვილი
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა:  $ 5 613
დამტკიცებული საგრანტო თანხა:  $ 5 613

5) პროექტი № 17034

პროექტი: "საარჩევნო საკითხებში მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება"
განმცხადებელი: სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი
პროექტის ავტორი და დირექტორი: კონსტანტინე კანდელაკი
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა:  $ 19 949
დამტკიცებული საგრანტო თანხა:  $ 18 499

 

 

2) პროექტი № 17042

პროექტი: "ახალგაზრდობა და არჩევნები"
განმცხადებელი: ინვალიდ ქალთა და ინვალიდ ბავშვთა დედათა ასოციაციასთან
არსებული ახალგაზრდული კლუბი  "დეა"
პროექტის ავტორები: იასონ ჯიქია, დავით ლოგია
პროექტის დირექტორი: მადონა ხარებავა
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა:  $ 15 810
დამტკიცებული საგრანტო თანხა:  $ 15 81

6) პროექტი № 17032

პროექტი: "Promoting transparency of party finances"
განმცხადებელი: "საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო"
პროექტის ავტორი: თამარ ქაროსანიძე
პროექტის დირექტორი: ნინა ხატისკაცი
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა:  $ 19, 999.50
დამტკიცებული საგრანტო თანხა:  $ 16 480

3) პროექტი №  17038

პროექტი: "Building of capacities of the grass-root NGOs from the regions of Georgia with
compact settlement of ethnic minorities for providing of qualitative voter's education and
securing transparency of electoral process"
განმცხადებელი: საზოგადოებრივი მოძრაობა "მრავალეროვანი საქართველო"
პროექტის ავტორი და დირექტორი: აგით მირზოევი
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა:  $ 19 897
დამტკიცებული საგრანტო თანხა:  $ 18 617

7) პროექტი № 17080

პროექტი: "სამართლიანი და თავისუფალი ადგილობრივი თვითმმართველობის
არჩევნების ხელშეწყობა საქართველოში"
განმცხადებელი: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
პროექტის დირექტორი: გიორგი ჩხეიძე
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა:  $ 19 965
დამტკიცებული საგრანტო თანხა:  $ 19 965

4) პროექტი № 17085

პროექტი: "ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ"
განმცხადებელი: სტუდენტურ-ახალგაზრდული სათათბირო
პროექტის ავტორები: ნათია გიგიაძე, კახაბერ ლომაძე
პროექტის დირექტორი: ნათია გიგიაძე
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა:  $ 7 055
დამტკიცებული საგრანტო თანხა:  $ 7 055

8) პროექტი № 17049

პროექტი: "Supporting the fair local elections in Samegrelo-Zemo Svaneti and Kakheti Regions"
განმცხადებელი: ადამიანის უფლებათა ცენტრი
პროექტის ავტორი: ნინო გვედაშვილი
პროექტის დირექტორი: უჩა ნანუაშვილი
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა:  $ 19 718
დამტკიცებული საგრანტო თანხა:  $ 19 718