საერთაშორისო დახმარებით დაფინასებული საგზაო ინფრასტრუქტურის პროექტების მონიტორინგი
 

საგრანტო კონკურსი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფებისათვის

კონკურსში გაიმარჯვა პროექტმა: # 17077

განმცხადებელი: ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა

პროექტის ავტორი და დირექტორი: ირაკლი მაჭარაშვილი

ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: 29,777 აშშ დოლარი

დამტკიცებული საგრანტო თანხა: 29,777 აშშ დოლარი