საქართველოს თვითმმართველი ქალაქების 2010 წლის ბიუჯეტების მონიტორინგი”
 

კონკურსში საქართველოს თვითმმართველი ქალაქების 2010 წლის ბიუჯეტების მონიტორინგი"  გამარჯვებული პროექტი:

 

1) პროექტი № 17 175

პროექტი: "საქართველოს თვიმმართველი ქალაქების - ბათუმი, ფოთი, ქუთაისი და

რუსთავი - 2010 წლის ბიუჯეტების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების

გაზრდა მონიტორინგის გზით"

განმცხადებელი: ეკონომიკის პრობლემების კვლევის ცენტრი

პროექტის დირექტორი: დავით ნარმანია