კონკურსი საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების საკითხებზე კვლევების ჩასატარებლად
 

სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში "კონკურსი საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების საკითხებზე კვლევების ჩასატარებლად" (ბოლო ვადა 24 მაისი, 2010 წ.) გამარჯვებული პროექტები:


1) პროექტი №   17187

პროექტი: "ბოშათა და მოლდაველთა ეთნიკური ჯგუფები საქართველოში"       
განმცხადებელი: საქართველოს უნივერსიტეტი
პროექტის ავტორი და დირექტორი: გიორგი სორდია
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: $ 5,960.00
დამტკიცებული საგრანტო თანხა: $ 5,960.00

3) პროექტი № 17188

პროექტი:"ახალგაზრდობის მონაწილეობა დემოკრატიულ პროცესებში" 
განმცხადებელი: საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი
პროექტის ავტორი და დირექტორი: მაია მაისურაძე
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: $ 10,000.00
დამტკიცებული საგრანტო თანხა: $ 10,000.00

2) პროექტი № 17193

პროექტი:"ახალგაზრდული პოლიტიკის კვლევა"                       
განმცხადებელი: საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და  მარკეტინგის ინსტიტუტი
პროექტის ავტორი: ქეთი ჯავახიშვილი
პროექტის დირექტორი: ნინელი იშხნელი
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: $ 9,948.00
დამტკიცებული საგრანტო თანხა: $ 9,948.00

4) პროექტი №  №  17184

პროექტი: "ჯანდაცვის სექტორში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა საჯარო პოლიტიკაში და გავლენა პოლიტიკის ფორმირებაზე"

განმცხადებელი: ველფეარ ფაუნდეიშენი
პროექტის ავტორი: სიმონ გაბრიჭიძე
პროექტის დირექტორი: ივანე ქევანიშვილი
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა:  $ 8,923.00

დამტკიცებული საგრანტო თანხა:$ 8,923.00