კონკურსი: ”საკრებულოებში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმების დანერგვის ხელშეწყობა და გამჭვირვალობის ამაღლება”
 

კონკურსში გამარჯვებული პროექტები

(კონკურსის ბოლო ვადა 9 აგვისტო, 2010 წ.):

 

1) პროექტი 17 336: "ჩემი ხმა თვითმმართველობაში"

განმცხადებელი: არასამთავრობო ორგანიზაცია "სხივი"

პროექტის დირექტორი: იზა ვეფხვაძე

ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: 13 982 აშშ დოლარი

 

2) პროექტი 17 344: "ჩვენ - თვითმმართველობა"

განმცხადებელი: განვითარებისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობის კავშირი "პროგრესი"

პროექტის დირექტორი: თემურ კახიძე

ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: 13 979 აშშ დოლარი

 

3) პროექტი 17 346: "მონაწილეობითი ბიუჯეტირება - ლანჩხუთში მოქალაქეთა ჩართულობის რეალური ინსტრუმენტი"

განმცხადებელი: კავშირი "სანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრი"

პროექტის დირექტორი: ამირან გიგინეიშვილი

ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: 13 804 აშშ დოლარი

 

4) პროექტი 17 365: "მოდით ვმართოდ ერთად! გზა ინფორმირებიდან თანამშრომლობისაკენ"

განმცხადებელი: სტუდენტურ-ახალგაზრდული სათათბირო

პროექტის დირექტორი: ნათია გიგიაძე

ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: 13 085 აშშ დოლარი

 

5) პროექტი 17 359: "სამოქალაქო საბჭოები"

განმცხადებელი: ადამიანის უფლებათა ცენტრი

პროექტის დირექტორი: უჩა ნანუაშვილი

ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: 13 776 აშშ დოლარი