კონკურსში: ”აღმოსავლეთის პარტნიორობის” სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ეროვნული პლატფორმის გააქტიურება გამარჯვებულ პროექტთა ჩამონათვალი
 

1.                                                                                                                      

№                                                            
17668  
პროექტის სახელწოდება: საქართველოს ეროვნული პლატფორმა აღმოსავლეთის
პარტნიორობისათვის
განმცხადებლის დასახელება: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (კოალიცია)
პროექტის ავტორი: ქეთევან აბაშიძე  
პროექტის დირექტორი: ქეთევან აბაშიძე
OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა: $ 30 000
დაფინანსება სხვა წყაროდან: $ 0
პროექტის საერთო ღირებულება: $ 30 000

2.

№                                                            
17648                                                        
პროექტის სახელწოდება: საქართველოს მდგრადი განვითარებისა და ევროინტეგრაციის
ხელშეწყობა თანამონაწილეობრივი პოლიტიკის შემუშავებისა
და თემატური ინსტიტუციონალური დიალოგის გზით
განმცხადებლის დასახელება: კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების
ქსელი (CENN) (კოალიცია)
პროექტის ავტორი: ნანა ჯანაშია 
პროექტის დირექტორი: ნანა ჯანაშია
OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა: $ 29 735
დაფინანსება სხვა წყაროდან: $ 14 545
პროექტის საერთო ღირებულება: $ 47 280

3.

№   17641 
პროექტის სახელწოდება:              
დისკუსიები აღმოსავლეთ პარტნიორობის საკითხებზე    
განმცხადებლის დასახელება: ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი
პროექტის ავტორი: ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი   
პროექტის დირექტორი: ირაკლი მენაღარიშვილი
OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა: $ 19 580
დაფინანსება სხვა წყაროდან: $ 1 200
პროექტის საერთო ღირებულება: $ 20 780

4.

№                                                                    
17669 
პროექტის სახელწოდება:                      
ვიზის ფასილიტაცია და რეადმისია: უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივები    
განმცხადებლის დასახელება: ევროპული ინიციატივა - ლიბერალური აკადემია თბილისი
პროექტის ავტორი: ქეთევან ციხელაშვილი    
პროექტის დირექტორი:                     
ქეთევან ციხელაშვილი
OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა:
$ 19 902
დაფინანსება სხვა წყაროდან: $ 0
პროექტის საერთო ღირებულება:        
$ 19 902

5.

№                                                          
17642                                                        
პროექტის სახელწოდება:                 
ეროვნული პლატფორმის გააქტიურება "აღმოსავლეთის
პარტნიორობის" კონტექსტში საქართველოს
სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის განვითარებისათვის
განმცხადებლის დასახელება: კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კველვითი
ინსტიტუტი (კოალიცია)
პროექტის ავტორი: დავით ნარმანია  
პროექტის დირექტორი: დავით ნარმანია
OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა: $ 29 580
დაფინანსება სხვა წყაროდან: $ 0
პროექტის საერთო ღირებულება: $ 29 580

6.

№                                                          
17620                                                       
პროექტის სახელწოდება: აღმოსავლეთის პარტნიორობაში მონაწილე
არასამთავრობო და სახელმწიფო ორგანიზაციების
თანამშრომელთა ცოდნის ამაღლება ინოვაციის სფეროში
განმცხადებლის დასახელება: ასოციაცია ევროპული გამოკვლევები
საქართველოს ინოვაციური განვითარებისათვის
პროექტის ავტორი: ოლეგ შატბერაშვილი
პროექტის დირექტორი: ოლეგ შატბერაშვილი
OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა: $ 20 000
დაფინანსება სხვა წყაროდან: $ 0
პროექტის საერთო ღირებულება: $ 20 000