უფასო ტრენინგი ახალი საგადასახადო კოდექსის თემაზე
 

დასრულდა ფონდის "ღია საზოგადოება - საქართველო"  მიერ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის  ახალი საგადასახადო კოდექსის თემაზე უფასო ტრენინგ-პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შესარჩევი კონკურსი.

გთხოვთ ჩამოტვირთოთ კონკურსის შედეგები.