კონკურსის ”მე - ახალგაზრდა მეცნიერი. 2011 წ.” მეორე ტურში გასული პროექტები (I ასაკობრივი ჯგუფი, II ასაკობრივი ჯგუფი)
 

I ასაკობრივი ჯგუფი

პროექტის სათაური

დარგი

ავტორის გვარი, სახელი

 

სასწავლებელი

1.

"ანტიბიოკოროზიული დამცავი საფრები და კონსერვერები ახალი კარბოფუნქციური ოლიგოსილოქსანებისა და ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ბაზაზე"

ქიმია

ანანო გურეშიძე

დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯი მე-12 კლასის მოსწავლე

2.

"პირველი ხარისხის განტოლებათა ზუსტი ამონახსნების პოვნა ინტერვალურ მათემატიკაში"

მათემატიკა

ირაკლი სარალიძე

ქართულ-ამერიკული სკოლა მე-11 კლასის მოსწავლე

3.

"ინფორმაციის სინერგია და მდგრადი განვითარების მოდელი"

ინფორმატიკა

ირაკლი კერვალიშვილი

ბრიტანული სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლე

4.

"ქრომის მცირე დოზების ხანგრძლივი მოქმედებით გამოწვეული დაბალმოლეკულური ანტიოქსიდანტის-გლუტათიონის როლი უჯრედის ანტიოქსიდანტურ დაცვაში"

ბიოლოგია

მარიამ ჯაში

აიეტის გიმნაზიის მე-11 კლასის მოსწავლე

5.

"ანტიოქსიდანტებისა და მელანინის როლი თავისუფალი რადიკალების წინააღმდეგ"

ქიმია-ბიოფიზიკა

ეკატერინე მუნჯიშვილი, თორნიკე ოთიაშვილი

დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯი მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეები

6.

"საქართველო - პირველი ევროპელის საბშობლო"

პალეოანთროპოლოგია

ნუცა აბულაშვილი, ირაკლი დევდარიანი

სკოლა "აიეტის" მე-11 კლასის მოსწავლეები

7.

"ლეონარდ ეილერისა და პიერ ფერმას ზოგიერთი განტოლებების კვალდაკვალ"

მათემატიკა

ნინო ჩიქვინიძე

დემირელის სახ. კერძო კოლეჯის მე-11 კლასის მოსწავლე

8.

"რამდენ ხანს იცოცხლებ?"

ფიზიკა-მათემატიკა

ლაშა კალანდაძე

საქართველოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის  ფაკულტეტის ბაკალავრიატის 1-ლი კურსის სტუდენტი

9.

"საბანკო რისკების მართვა პოსტკრიზისულ პერიოდში"

ეკონომიკური მეცნიერებანი

ნანა ქანდაურიშვილი

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის, ბაკალავრიატის პირველი კურსის სტუდენტი

10.

"ელენთის ქსოვილის აუტოტრანსპლანტაცია სპლენექტომიის შემდეგ"

მედიცინა

ილია კევლიშვილი, გიორგი ყოლბაია

დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯი მე-11  კლასის მოსწავლეები

11.

"მინიმალური ბუნებრივი რესურსების გამოყენებით მაქსიმალური რაოდენობის მოსავლის მიღება"

ბიოლოგია

გიორგი ჯიქია, ვახტანგ ბეგიაშვილი

დემირელის სახ. კერძო კოლეჯის მე-10 კლასის მოსწავლეები 
II ასაკობრივი ჯგუფი

პროექტის სათაური

დარგი

ავტორის გვარი, სახელი

 

სასწავლებელი

1.

"საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 858-ე მუხლის საკანონმდებლო სრულყოფის საკითხები"

 

დაზღვევის სამართალი

გიორგი ამირანაშვილი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის  ბაკალავრიატის მე-4 კურსის სტუდენტი

2.

"სპორტსმენთა ანთროპომეტრული, ფიზიკური და ფუნქციური მახასიათებლები და გულ-სისლხძარღვთა სისტემის ფუნქციური მდგომარეობის ამინომჟავებით გამდიდრებული ენერგეტიკული სასმელი "ივერიული-ფიტო"-ს მოქმედების ფონზე"

 

მედიცინა

კონსტანტინე ჩახუნაშვილი

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის მე-2 კურსის სტუდენტი

3.

"უცხოური კაპიტალის მოზიდვის და გამოყენების თავისებურებანი საქართველოს საბანკო სფეროში"

საბანკო-საფინანსო

მზია ბერაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბანკო-საფინანსო საქმე, ბაკალავრიატის მე-4 კურსის სტუდენტი

4.

"ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანა მეტაჰარმონიული განტოლებისათვის"

მათემატიკა

გიორგი ჭკადუა

თსუ-ს ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მაგისტრატურის 1-ლი კურსის სტუდენტი