საგრანტო კონკურსი ”საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ახალგაზრდობის მონაწილეობის ხელშეწყობა”