კონკურსი ”თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხარისხის გაუმჯობესება”