საგრანტო კონკურსი ”2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის წინასაარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა”
 

1) პროექტი № 18 260

სათაური: "ამომრჩეველთა განათლება მიმდინარე საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით"
განმცხადებელი: "სტუდია რე" და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო
საზოგადოება
პროექტის ხელმძღვანელი: მამუკა ყუფარაძე
პროექტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: $ 49 940

2) პროექტი № 18 268

სათაური: "გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული პოლიტიკური ფინანსები საქართველოში"
განმცხადებელი: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო
პროექტის ხელმძღვანელი: ნინა ხატისკაცი
პროექტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: $ 35 000

3) პროექტი № 18 238

სათაური: "რეგიონული მედია სამართლიანი არჩევნებისათვის"
განმცხადებელი: საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია
პროექტის ხელმძღვანელი: ია მამალაძე
პროექტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: $ 29 976

4) პროექტი № 18 280

სათაური: "ცაგერისა და ლენტეხის მუნიციპალიტეტებში ფერმერთა თემის მობილიზაცია და
კონსოლიდაცია არჩევნებში აქტიურობის, ხმის გააზრებულად მიცემისა და გააზრებული
არჩევანის გაკეთებისათვის"
განმცხადებელი: ასოციაცია "საზოგადოება განვითარებისათვის"
პროექტის ხელმძღვანელი: გიორგი მგალობლიშვილი
პროექტის დამტკიცებული ბიუჯეტი: $ 29992.20