კონკურსში ”ქ. თბილისის 2011-2012 წლების ბიუჯეტის გამჭვირვალობის გაზრდა” გამარჯვებული პროექტები
 

1) პროექტი № 18 375

სათაური: "მასშტაბური ადვოკატირება დედაქალაქის გამჭვირვალე ბიუჯეტისთვის"
განმცხადებელი: ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
ორგანიზაციის და პროექტის ხელმძღვანელი: ნინო ევგენიძე
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა:  $ 31 668

2) პროექტი № 18 374

სათაური: "ქ. თბილისის 2011-2012 წლების ბიუჯეტის გამჭვირვალობის გაზრდა"
განმცხადებელი: პი-ემ-სი კვლევითი ცენტრი
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ალექსი ალექსიშვილი
პროექტის ხელმძღვანელი: ზაზა ბროლაძე
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა:  $ 17 000

3) პროექტი № 18 385

სათაური: "ქ. თბილისის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან სკოლამდელი განათლების
დაწესებულებებისთვის გამოყოფილი საჯარო ფინანსების მიზნობრიობისა და ეფექტიანობის
გაზრდა მონიტორინგის გზით"
განმცხადებელი: კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი
ორგანიზაციის და პროექტის ხელმძღვანელი: დავით ნარმანია
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: $ 30 000