კონკურსში ”შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვა” გამარჯვებული პროექტები
 

1) პროექტი № 18 378
სათაური: "მონიტორინგი უფლებების დასაცავად"
განმცხადებელი: ინვალიდ ქალთა და ინვალიდ ბავშვთა დედათა ასოციაცია - დეა
ორგანიზაციის და პროექტის ხელმძღვანელი: მადონა ხარებავა
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: $ 22 605


2) პროექტი № 18 391
სათაური: "აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე პირთა განათლებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ადვოკატირება"
განმცხადებელი: საქართველოს აუტიზმის ასოციაცია
ორგანიზაციის და პროექტის ხელმძღვანელი: სოფიო კერესელიძე
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: $ 17 700


3) პროექტი № 18 432
სათაური: "ინტერნეტ პორტალი შშმ პირების დისტანციური სწავლებისა და უფლებების ადვოკატირებისათვის"
განმცხადებელი: მოძრაობა "ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის"
ორგანიზაციის და პროექტის ხელმძღვანელი: გიორგი ახმეტელი
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: $ 23 060


4) პროექტი № 18 394
სათაური: "სოციალური თერაპიის როლი შ.შ.მ.პ. რეაბილიტაციაში და დასაქმებაში"
განმცხადებელი: ნერვული დაავადებებით დაავადებული ბავშვების მშობელთა ასოციაცია
ორგანიზაციის და პროექტის ხელმძღვანელი: ქეთევან დურგლიშვილი
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: $ 21 474


5) პროექტი № 18 399
სათაური: "თანაბარი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის"
განმცხადებელი: ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი
ორგანიზაციის და პროექტის ხელმძღვანელი: ლია კილაძე
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: $ 23 582.55


6) პროექტი № 18 373
სათაური: "შშმ ბავშთა და მათი ოჯახის წევრთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა"
განმცხადებელი: სოციალური დაცვის ლიგა
ორგანიზაციის და პროექტის ხელმძღვანელი: ბელა სონღულაშვილი
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: $ 23 340

7) პროექტი № 18 389
სათაური: "ინვალიდობის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების გაძლიერება შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისათვის თანაბარი პირობების ხელშეწყობისათვის"
განმცხადებელი: კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: გიორგი ძნელაძე
პროექტის ხელმძღვანელი: თამარ ნადირაძე
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: $ 20 980