4 აპრილს დასრულებული საგრანტო კონკურსის რეგიონული არასამთავრობო, რეგიონული მედია ორგანიზაციებისა და კოალიციებისთვის შედეგები>>>
 

საგრანტო კონკურსის რეგიონული არასამთავრობო, რეგიონული მედია ორგანიზაციებისა და კოალიციებისთვის საქართველოს რეგიონებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის შედეგები ცნობილი გახდება ივნისის დასაწყისში.

ფონდიღია საზოგადოება-საქართველოადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის პროგრამა შედეგებს გამოქვეყნებს ფონდის ვებ გვერდზე და ასევე დაუკავშირდება თითოეულ აპლიკანტს.