საგრანტო კონკურსი “იძულებით გადაადგილებული ახალგაზრდების ახალ განსახლებებში ინტეგრაციის ხელშეწყობისათვის” გამარჯვებულ პროექტთა ჩამონათვალი 2012
 

1.  №  18684                      
პროექტის სახელწოდება:  აქტიური ახალგაზრდობა - წარმატებული  საზოგადოების საწინდარი                                                                       
განმცხადებლის დასახელება:  ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კველვის ინსტიტუტი 
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: რუსუდან მარშანია
პროექტის ხელმძღვანელი:  რუსუდან მარშანია                                                                                             
OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა:                $ 24,974.00
პროექტის საერთო ღირებულება:             $ 24,974.00

2. №  18695
პროექტის სახელწოდება: "პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება და  დასაქმების ხელშეწყობა ი.გ. ახალგაზრდების ფსიქოსოციალური ინტეგრაციისათვის"
განმცხადებლის დასახელება: "განათლება  დემოკრატიისათვის"                                                                                
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მანანა ქვაჩახია                            
პროექტის ხელმძღვანელი: მანანა ქვაჩახია                   
OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა:                $ 24,994.00
პროექტის საერთო ღირებულება:             $ 24,994.00

3. №  18699   
პროექტის სახელწოდება: "დევნილი ახალგაზრდების  ახალი ინიციატივები, მიდგომები და შესაძლებლობები"
განმცხადებლის დასახელება: ფონდი "აფხაზინტერკონტი"                                                                               
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: არჩილ ელბაქიძე
პროექტის ხელმძღვანელი: ესმა ნაჭყებია
OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა:               $ 24,880.00
დაფინანსება სხვა წყაროდან:                   $ 15,060.00
პროექტის საერთო ღირებულება:            $ 39,940.00

4. №  18703                                                    
პროექტის სახელწოდება:  "საქართველოში ყველგან ჩემი სახლია"
განმცხადებლის დასახელება:  ასოციაცია "ათინათი"
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: გია ხასია
პროექტის ხელმძღვანელი: რუსუდან ყალიჩავა
OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა:               $ 24,496.80
დაფინანსება სხვა წყაროდან:                    $      900.00
პროექტის საერთო ღირებულება:            $ 25,396.80

5. №  18704                                                 
პროექტის სახელწოდება: სოციალური საწარმო: "ბუღალტრული მომსახურებისა და ვებ-დიზაინის ცენტრი"
განმცხადებლის დასახელება: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კავშირი "ბორჯღალო"
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: დავით ბაგრატიონი
პროექტის ხელმძღვანელი: ილია გუჩმანიძე
OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა:                $ 24,184.00
პროექტის საერთო ღირებულება:             $ 24,184.00

6. №  18715                                       
პროექტის სახელწოდება: "ახალგაზრდების სამოქალაქო პარტნიორობის ინიციატივა"                                  
განმცხადებლის დასახელება საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი  "აფხაზეთი"                                                                           
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:   ეკა გვალია
პროექტის ხელმძღვანელი: თეა კაჭარავა
OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა:               $ 24,760.00
დაფინანსება სხვა წყაროდან:                    $   2,470.00
პროექტის საერთო ღირებულება:            $ 27,230.00