სისხლის სამართლის ინსტიტუტებისა და პრაქტიკის განვითარება

1) პროექტი: № 18 766

სათაური:  „სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებული საქართველოს კანონმდებლობისა და პრაქტიკის შესაბამისობის ანალიზი ადამიანის უფლებათა სფეროში არსებულ უნივერსალურ და რეგიონალურ სტანდარტებთან"
განცხადებელი: ბესარიონ ბოხაშვილი, ირაკლი ყანდაშვილი, სოფიო ჯაფარიძე (საინიციატივო ჯგუფი)
პროექტის ხელმძღვანელი: ბესარიონ ბოხაშვილი
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: $28 562

2) პროექტი: № 18 764

სათაური:  „სასჯელის აღსრულების კვლევა საქართველოში"
განმცხადებელი: მორის შალიკაშვილი
პროექტის ხელმძღვანელი: მორის შალიკაშვილი
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა: $ 26 545