საგრანტო კონკურსი “აღმოსავლეთ პარტნიორობის”ეროვნული პლატფორმის საქმიანობის ხელშეწყობისათვის”
 

1.  №  18912                  

პროექტის სახელწოდება:  "ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება - გზა ევროინტეგრაციისკენ!"
განმცხადებლის დასახელება:  ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ლია კილაძე
პროექტის ხელმძღვანელი:  ლია კილაძე
OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა: $ 14,954.00
დაფინანსება სხვა წყაროდან:$ 8,180.00
პროექტის საერთო ღირებულება:$ 23,134.00

2. №  18913

პროექტის სახელწოდება: "მეც მინდა ვიყო ევროპული ქვეყნის მოქალაქე"
განმცხადებლის დასახელება: "გორის ინვალიდთა კლუბი"                                                                                 
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: თინა ბრეგვაძე             
როექტის ხელმძღვანელი: თინა ბრეგვაძე                                                                                      
OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა: $ 19,450.00
პროექტის საერთო ღირებულება: $ 19,450.00