საგრანტო კონკურსი: ”რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება”
 


1.  №  19009              
                     

პროექტის სახელწოდება: "მოსახლეობის ფორუმი სამოქალაქო ჩართულობისათვის"

განმცხადებლის დასახელება:  ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი   

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ლია კილაძე

პროექტის ხელმძღვანელი: ლია კილაძე

OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა:  $ 4,962.00

პროექტის საერთო ღირებულება: $ 4,962.00   

2. №  18997
             

                  

პროექტის სახელწოდება: "ჩვენ ვიცავთ ჩვენს უფლებებს-მშენებლობა რისკების გარეშე"

განმცხადებლის დასახელება: არასამთავრობო ორგანიზაცია "სხივი"                                                                                  

პროექტის ავტორი: იზა ვეფხვაძე     

 პროექტის დირექტორი: მარიამ გაჩეჩილაძე                                                                            

OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა: $ 4,999.00

პროექტის საერთო ღირებულება: $ 4,999.00  

 

3. №  19006   


პროექტის სახელწოდება: "ამხანაგობების გაძლიერება დევნილთა პრივატიზებულ კომპაქტურ ცენტრებში და მათი სამოქალაქო მონაწილეობის გაზრდა ადგილობრივ თვითმმართველობებთან თანამშრომლობით"

განმცხადებლის დასახელება: ფონდი "აფხაზინტერკონტი"                                                                                 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: არჩილ ელბაქიძე

პროექტის ხელმძღვანელი: მიხეილ ელბაქიძე

OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა:  $ 4,915.00

დაფინანსება სხვა წყაროდან:  $ 700.00

პროექტის საერთო ღირებულება: $ 5,615.00


4. №  
19014
    

                                               

პროექტის სახელწოდება:  "ფრთხილად! ბავშვები"

განმცხადებლის დასახელება:  საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია"

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: გიორგი ბოკერია

პროექტის ხელმძღვანელი: ალექსი ჭანკოტაძე

OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა:  $ 4,994.00

დაფინანსება სხვა წყაროდან:  $ 800.00

პროექტის საერთო ღირებულება: $ 5,794.00 


5. №  1
9001     

                                     

პროექტის სახელწოდება: "ერთად ადვოკატირებისთვის"

განმცხადებლის დასახელება: გურიის მედიატორთა ასოციაცია

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მაკა ჩხარტიშვილი

პროექტის ხელმძღვანელი: მაკა ჩხარტიშვილი

OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა:  $ 7,929.00

დაფინანსება სხვა წყაროდან: $ 4,970.00                                                                            

პროექტის საერთო ღირებულება: $ 12 899.00


6. №  19012   

                                               

პროექტის სახელწოდება: "ინტერაქცია თვითმმართველობასა და მოსახლეობას შორის ინტერნეტ სამოქალაქო ჩართულობის გზით"

განმცხადებლის დასახელება: კავშირი - "სათემო ორგანიზაცია ნუკრიანი"                                                                             

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:  ილია გოგინაშვილი, პაატა ალავერდაშვილი

პროექტის ხელმძღვანელი: მაია ბიძინაშვილი

OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა:  $ 7,365.00

პროექტის საერთო ღირებულება: $ 7,365.00 

7
. №  19002     

                                     

პროექტის სახელწოდება: "გაიგე და გახდი მონაწილე"

განმცხადებლის დასახელება: სათემო ცენტრი "გულგულა"

 ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: მაია ჩაველაშვილი

პროექტის ხელმძღვანელი: მაია ჩაველაშვილი

OSGF-დან მოთხოვნილი თანხა: $ 4,983.00

დაფინანსება სხვა წყაროდან: $ 400.00                                                                            

პროექტის საერთო ღირებულება: $ 5,383.00